Тема 15. Основи – ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Тема 15. Основи

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

1. Позначте іони, що обумовлюють перетворення забарвлення фенолфталеїну на рожеве:

A. Гідроксид-іони;

Б. Іони Гідрогену;

B. Сульфат-іони;

Г. Йони Кальцію.

Тема 15. Основи  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

2. Позначте речовину, що реагує з натрій гідроксидом:

A. Кальцій оксид;

Б. Етанол;

B. Калій сульфат;

Г.

Кальцій хлорид.

Тема 15. Основи  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

3. Вкажіть продукти реакції взаємодії кальцій гідроксиду з вуглекислим газом:

A. Кальцій гідрогенкарбонат;

Б. Кальцій карбонат та вода;

B. Карбонатна кислота та кальцій гідрогенкарбонат;

Г. Кальцій карбонат та кальцій гідроксид.

Тема 15. Основи  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

4. Позначте рівняння реакції, що характеризує загальні хімічні властивості основ:

Тема 15. Основи  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Тема 15. Основи  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

5. Позначте речовину, що реагує з натрій гідроксидом:

A. Фенол;

Б. Етанол;

B. Натрій нітрат;

Г. Калій йодид.

Тема 15. Основи  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

6. Позначте

основу, що може утворювати основні солі:

A. Ферум(ІІ) гідроксид;

Б. Натрій гідроксид;

B. Калій гідроксид;

Г. Амоній гідроксид.

Тема 15. Основи  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

7. Позначте солі, що взаємодіють з лугами:

1. Кальцій хлорид;

2. Магній сульфат;

3. Алюміній хлорид;

4. Амоній хлорид;

5. Натрій сульфат;

6. Калій нітрат.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 3;

Б. 1, 3, 5;

B. 2, 3, 4;

Г. 2, 5, 6.

Тема 15. Основи  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

8. Позначте формули основних речовин:

1. Fе(ОН)2;

2. ZnО;

3. Nа2O;

4. SO3;

5. Аl(ОН)3;

6. СО.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 3, 5;

Б. 1, 4, 5, 6;

B. 2, 3, 4, 5;

Г. З, 4, 5, 6.

Тема 15. Основи  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

9. Установіть відповідність між реагентами та ознаками хімічних реакцій між ними:

1. Калій перманганат та натрій сульфід;

2. Плюмбум(ІІ) нітрат та калій йодид;

3. Барій сульфіт та хлоридна кислота;

4. Мідь та аргентум нітрат.

A. Виділення синього осаду;

Б. Виділення сріблястого нальоту;

B. Виділення жовтого осаду;

Г. Виділення газу;

Д. Обезбарвлення розчину.

Тема 15. Основи  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

10. Установіть відповідність між формулами основ та оксидів:

Оксиди

1. FеО;

2. Fе2O3;

3. СrО;

4. Сr2O3.

Основи

A. Fе(ОН)2;

Б. Сr(ОН)2;

B. Сr(ОН)3;

Г. Fе(ОН)3;

Д. Fе2(ОН)3.

Тема 15. Основи  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

11. Установіть реагенти у послідовності їх застосування для здійснення перетворень Zn → ZnО → ZnСl2 → Zn(OН)2 → ZnSO4:

A. O2;

Б. NaOН;

B. НСl;

Г. Н2SO4.

Тема 15. Основи  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

12. Обчисліть об’єм сірководню (в літрах), що можна одержати під час гідролізу технічного алюміній сульфіду масою 60 г, що містить 12,5 % домішок.

Відповідь:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Тема 15. Основи – ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК - Довідник з хімії