Тема 16. Оксиди – ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Тема 16. Оксиди

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

1. Вкажіть ряд речовин, в якому наведено лише кислотні оксиди:

A. К2O, МgО, Fе2O3;

Б. Аl2O3, SiO2, NO2;

B. SO2, SO3, СO2;

Г. N2O, СО, СаО.

Тема 16. Оксиди  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

2. Вкажіть речовини, при взаємодії яких одна з одною виділяється газ:

A. Алюміній гідроксид та натрій гідроксид;

Б. Аргентум нітрат та натрій хлорид;

B.

Кальцій карбонат та оцтова кислота;

Г. Калій хлорид та натрій нітрат.

Тема 16. Оксиди  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

3. Вкажіть назву елемента, що утворює кислотні оксиди:

A. Калій;

Б. Сульфур;

B. Алюміній;

Г. Магній.

Тема 16. Оксиди  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

4. Вкажіть ряд речовин, в якому наведено тільки основні оксиди:

A. N2O, СО, СаО;

Б. К2O, МgО, ВаО;

B. Аl2O3, SiO2, NO2;

Г. SO2, SO3, СO2.

Тема 16. Оксиди  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

5. Позначте формулу оксиду, в якому Нітроген має валентність III:

A. NO;

Б. N2O3;

B. NO2;

Г. N2O5.

Тема 16. Оксиди  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

6. Позначте речовину, що реагує із сульфур(VІ) оксидом:

A. Кальцій хлорид;

Б. Метан;

B.

Калій сульфат;

Г. Кальцій оксид.

Тема 16. Оксиди  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

7. Позначте речовини, що взаємодіють із карбон(ІV) оксидом:

1. Калій оксид;

2. Кисень;

3. Калій нітрат;

4. Калій хлорид;

5. Кальцій хлорид;

6. Вода.

Варіанти відповідей:

A. 1, 5, 6;

Б. 1, 4, 5;

B. 2, 3, 4;

Г. 2, 4, 6.

Тема 16. Оксиди  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

8. Позначте формули кислотних оксидів:

1. Na2O;

2. СO2;

3. SiO2;

4. К2O;

5. SO2;

6. РbО.

Варіанти відповідей:

A. 1, 4, 6;

Б. 2, 3, 5;

B. 2, 5, 6;

Г. 1, 2, 6.

Тема 16. Оксиди  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

9. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

1. Кальцій карбонат + хлоридна кислота;

2. Кальцій гідроксид + хлоридна кислота;

3. Кальцій оксид + сульфур(VІ) оксид;

4. Кальцій оксид + сульфур(ІV) оксид.

A. Кальцій хлорид + вода;

Б. Кальцій сульфіт + вода;

B. Кальцій хлорид + карбон(ІV) оксид + +вода;

Г. Кальцій сульфат + вода;

Д. Кальцій сульфат + водень.

Тема 16. Оксиди  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

10. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

Тема 16. Оксиди  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Тема 16. Оксиди  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

11. Установіть послідовність добування нітроген(ІV) оксиду:

A. NН3;

Б. NO;

B. NO2;

Г. N2.

Тема 16. Оксиди  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

12. Укажіть число атомів Оксигену, що входить до складу однієї формульної одиниці ферум оксиду, якщо масова частка атомів Феруму в ньому дорівнює 70 %.

Відповідь:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Тема 16. Оксиди – ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК - Довідник з хімії