Тематична контрольна робота з теми “Квадратний тричлен. Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних рівнянь та їх використання для розв’язування текстових задач”

Урок № 64

Тема. Тематична контрольна робота з теми “Квадратний тричлен.

Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних рівнянь, та їх використання для розв’язування текстових задач”

Мета: перевірити рівень знань та вмінь учнів, набутих ними під час вивчення теми.

Тип уроку: контроль знань та вмінь.

Хід уроку

I. Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання

Зібрати зошити із виконаною домашньою контрольною роботою (роботу перевірити та врахувати під час виставлення тематичного балу).

III.

Формулювання мети і завдань уроку

Вчитель ще раз може наголосити, що метою контрольної роботи є демонстрація учнями своїх навчальних досягнень, а саме: показати знання змісту основних понять та алгоритмів, вивчених у темі, а також уміння застосовувати набуті знання під час розв’язування вправ.

IV. Умова тематичної контрольної роботи

Варіант 1

Варіант 2

1. Знайдіть корені рівняння:

А) х4 – 6x + 5 = 0;

Б) (х2 + 5х + 1)(х2 + 5х + 3) + 1 = 0;

В) Тематична контрольна робота з теми Квадратний тричлен. Розвязування рівнянь, що зводяться до квадратних рівнянь та їх використання для розвязування текстових задач.

А) х4 – 8х2 + 7 = 0;

Б) (х2 – 5х + 4)(х2 – 5х + 1) = 28;

В) Тематична контрольна робота з теми Квадратний тричлен. Розвязування рівнянь, що зводяться до квадратних рівнянь та їх використання для розвязування текстових задач class=""/>.

2. Розкладіть на множники квадратний тричлен:

А) х2 – 9х – 10; б) 3х2 – 8х – 3

А) х2 – 5х – 6; б) 3х2 – х – 2

3. Скоротіть дріб:

Тематична контрольна робота з теми Квадратний тричлен. Розвязування рівнянь, що зводяться до квадратних рівнянь та їх використання для розвязування текстових задач

Тематична контрольна робота з теми Квадратний тричлен. Розвязування рівнянь, що зводяться до квадратних рівнянь та їх використання для розвязування текстових задач

4. Розв’яжіть задачу:

Турист планував пройти 24 км за деякий час. Збільшивши заплановану швидкість руху на 2 км/год, він подолав намічений шлях на 1 год швидше. За який час планував турист пройти 24 км?

Потяг, затриманий на 1 год, на перегоні 200 км ліквідував запізнення, збільшивши швидкість на 10 км/год. Знайдіть час, за який потяг мав проїхати перегін із початковою швидкістю?

V. Підсумки уроку

Як варіант проведення цього етапу уроку можна запропонувати (після виконання роботи) оголошення правильних відповідей до завдань, виконаних учнями, або роздати учням для опрацювання вдома (домашній аналіз контрольної роботи) копії правильних розв’язань завдань контрольної роботи (заготовлених учителем заздалегідь).

VI. Домашнє завдання

1. Виконати аналіз контрольної роботи (за розданими розв’язаннями).

2. Повторити зміст та основні алгоритми теми “Раціональні вирази”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Тематична контрольна робота з теми “Квадратний тричлен. Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних рівнянь та їх використання для розв’язування текстових задач” - Плани-конспекти уроків по математиці