Тематичне оцінювання з теми “Коливання й хвилі”

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

2-й семестр

Коливання й хвилі

УРОК 15/37

Тема. Тематичне оцінювання з теми “Коливання й хвилі”

Мета уроку: контроль та оцінювання знань, умінь і навичок учнів з теми “Коливання й хвилі”.

Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Скористаємося методичними рекомендаціями до уроку № 12/12. Кожний варіант контрольної роботи з теми “Коливання й хвилі” містить шість завдань.

Нижче пропонуємо один із варіантів контрольної роботи.

ЗАВДАННЯ З КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 3

Завдання 1 (0,5 бала)

Який із перерахованих нижче рухів є механічним коливанням?

А) Рух колеса огляду.

Б) Рух годинникового маятника.

В) Рух парашутиста в затяжному стрибку.

Г) Рух Землі навколо Сонця.

Завдання 2 (1 бал)

Електромагнітна хвиля поширюється у вакуумі.

Тематичне оцінювання з теми Коливання й хвилі

А) Частота коливань електричного поля хвилі вдвічі більша від частоти коливань її магнітного поля.

Б) Швидкість електромагнітної хвилі у вакуумі залежить від довжини хвилі.

В) Період хвилі обернено пропорційний її частоті.

Г) Швидкість електромагнітної хвилі у вакуумі менша, ніж у речовині.

Завдання 3 (1,5 бала)

Під час яких природних явищ утворюються й випромінюються електромагнітні хвилі?

Завдання 4 (2 бали)

Електромагнітні хвилі поширюються в деякому однорідному середовищі зі швидкістю 200 000 км/с. Яка довжина хвилі із частотою 1 МГц?

Завдання 5 (3 бали)

Завдання 5 має на меті встановити відповідність (логічну пару). До кожного рядка, позначеного буквою, підберіть твердження, позначене цифрою.

А) Механічні коливання.

Б) Амплітуда коливань.

В) Період коливань.

Г) Частота коливань.

1. Кількість коливань за одну секунду.

2. Коливання, що відбуваються за законом синуса або косинуса.

3. Модуль найбільшого зсуву коливного тіла від положення рівноваги.

4. Періодичний рух тіла, за якого воно почергово відхиляється від положення рівноваги то в одну, то в іншу сторону.

5. Проміжок часу, протягом якого відбувається одне повне коливання.

Завдання 6 (4 бали)

Коливальний контур радіоприймача настроєний на довжину хвилі 300 м. Котушка індуктивності в контурі має індуктивність 100 мкГн. Знайдіть електроємність конденсатора в контурі.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Тематичне оцінювання з теми “Коливання й хвилі” - Плани-конспекти уроків по фізиці