Тематичне оцінювання з теми “Основні класи неорганічних сполук”

Тема 2

ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 39

Тема. Тематичне оцінювання з теми “Основні класи неорганічних сполук”

Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів з теми “Основні класи неорганічних сполук”; визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння основних понять, уміння використовувати їх на практиці.

Тип уроку: контроль і коригування знань, умінь і навичок.

Форми роботи: письмова контрольна робота за варіантами.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Письмова контрольна робота

Учитель нагадує учням зміст завдань, час виконання, розподіляє варіанти, називає ключові моменти оформлення відповідей й систему оцінювання:

– завдання 1-6 – тестові, кожне завдання оцінюється в 0,5 бала, у сумі перші шість завдань дають 3 бали;

– завдання 7-9 оцінюються по 2 бали, разом за дев’ять правильно виконаних завдань – 9 балів;

– завдання 10 пропонується виконувати учням, які претендують на оцінку 12 балів, оцінюється у 3 бали.

Таким чином, максимальна оцінка за правильно виконану роботу становить 12 балів.

Час на виконання роботи – 40 хв.

Варіант І

1. Укажіть рівняння реакції, що є якісною реакцією на хлоридну кислоту та її солі:

Тематичне оцінювання з теми Основні класи неорганічних сполук

2. Укажіть ряд, у якому наведено формули сульфатів:

А) CaSO4, Na2SO4, Al2(SO4)3;

Б) K2S; ZnS, MgS;

В) BaSO3, K2SO3, CaSO3.

3. Дано рівняння реакції:

NaCl + КОН Тематичне оцінювання з теми Основні класи неорганічних сполук KCl + NaOH

Ця реакція не можлива, тому що:

А) усі вихідні реагенти та продукти реакції розчинні;

Б) випадає осад;

В) змінюється колір розчину.

4. Маса купрум(ІІ) сульфату, що утворюється в результаті взаємодії сульфатної кислоти масою 9,8 г з надлишком лугу, дорівнює:

А) 10 г;

Б) 14 г;

В) 16 г.

5. Унаслідок взаємодії солей з кислотами утворюються:

А) нова сіль і нова кислота;

Б) основа й нова кислота;

В) нова сіль і основа.

6. З розчином купрум(ІІ) сульфату не реагують метали:

A) Mg, Zn, Fe;

Б) Na, К, Са;

В) Au, Pt, Ag.

7. На нейтралізацію калій гідроксиду витратили нітратну кислоту масою 18,9 г. Обчисліть масу солі, що утворилася.

8. Здійсніть перетворення:

S Тематичне оцінювання з теми Основні класи неорганічних сполук SO2 Тематичне оцінювання з теми Основні класи неорганічних сполук H2SO3 Тематичне оцінювання з теми Основні класи неорганічних сполук K2SO3 Тематичне оцінювання з теми Основні класи неорганічних сполук CaSO3

9. Складіть рівняння хімічних реакцій послідовних перетворень для одержання цинк оксиду із сульфатної кислоти.

10. Двовалентний метал масою 4 г розчинили у воді. При цьому виділився водень об’ємом 2,24 л (н. у). Визначте цей елемент.

Варіант II

1. Укажіть рівняння реакції, з допомогою якої можна одержати луг:

Тематичне оцінювання з теми Основні класи неорганічних сполук

2. Укажіть пару солей, в якій обидві солі нерозчинні:

А) ВаСl2, NaNO3;

Б) КСl, Na2SiO3;

В) AgCl, BaSO4.

3. Дано рівняння реакції:

Cu + 2AgNO3 Тематичне оцінювання з теми Основні класи неорганічних сполук Cu(NO3)2 + 2Ag

Ця реакція можлива, тому що:

А) менш активний метал витісняє з розчину солі більш активного металу;

Б) більш активний метал витісняє з розчину солі менш активного металу;

В) мідь реагує з нітратами.

4. У результаті взаємодії аргентум(І) нітрату масою 17 г із хлоридною кислотою випадає осад масою:

А) 12,5 г;

Б) 14 г;

В) 14,35 г.

5. Унаслідок сильного нагрівання нерозчинних у воді основ утворюються:

А) нова основа й вода;

Б) луг і вода;

В) оксид і вода.

6. Гідроксиди складу Ме(ОН)3 утворюються металами:

А) Аl, Fe, Сr;

Б) Na, Mg, Са;

В) К, Zn, Ag.

7. Який об’єм газу (н. у.) виділиться в результаті остаточного розчинення кальцій карбонату масою 20 г у хлоридній кислоті?

8. Здійсніть перетворення:

Тематичне оцінювання з теми Основні класи неорганічних сполук

9. Складіть рівняння хімічних реакцій послідовних перетворень для одержання ортофосфатної кислоти з фосфору.

10. Двовалентний метал масою 1,2 г без залишку розчинився в хлоридній кислоті. При цьому витратилася кислота масою 3,65 г. Визначте цей елемент.

Варіант III

1. Укажіть рівняння реакції нейтралізації:

Тематичне оцінювання з теми Основні класи неорганічних сполук

2. Укажіть пару формул, до якої входять лише амфотерні гідроксиди:

A) NaOH, Ва(ОН)2;

Б) Са(ОН)2, Сr(ОН)3;

В) Zn(OH)2, Аl(OН)3.

3. Дано рівняння реакції:

MgCl2 + 2NaOH Тематичне оцінювання з теми Основні класи неорганічних сполук 2NaCl + Mg (OH)2

Ця реакція можлива, тому що:

А) виділяється газ;

Б) випадає осад;

В) утворюється вода.

4. У результаті взаємодії міді масою 64 г з розчином аргентум(І) нітрату випадає в осад срібло масою:

А) 216 г;

Б) 21,6 г;

В) 20 г.

5. Колір лакмусу в лужному середовищі:

А) червоний, не змінюється;

Б) синій, рожевий;

В) синій, малиновий.

6. З наведених пар сполук виберіть ті, в яких обидві речовини реагуватимуть із цинк гідроксидом:

А) Н2O, ZnO;

Б) HNO3, NaOH;

В) H2S, MgO.

7. Який об’єм газу виділиться (н. у.), якщо нагрівати за високої температури магній карбонат масою 336 г?

8. Здійсніть перетворення:

Тематичне оцінювання з теми Основні класи неорганічних сполук

9. Складіть рівняння хімічних реакцій послідовних перетворень для одержання купрум(ІІ) хлориду з міді.

10. Тривалентний метал масою 11,2 г прореагував із хлором. При цьому витратився хлор об’ємом 6,72 л (н. у). Визначте цей елемент.

III. Домашнє завдання

Повторити з курсу фізики й хімії за 7 клас будову атома.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Тематичне оцінювання з теми “Основні класи неорганічних сполук” - Плани-конспекти уроків по хімії