Тематичне тестування (тема: Частка. Правопис часток)

Тематичне тестування (тема: Частка. Правопис часток)

Мета: з’ясувати рівень засвоєння знань і сформованості вмінь і навичок стосовно теми “Частка, правопис часток; закріплювати вміння застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці, навички самостійної роботи, розвиватилогічне мислення, увагу, пам’ять.

Тип уроку : урок перевірки й обліку здобутих знань, умінь і навичок.

І. Повідомлення мети перевірки та способів її проведення.

ІІ. Усна перевірка знань.

*Бесіда.

– Яка частина мови називається часткою? Навести

приклади.

– Чому частка – службова частина мови?

– Чим відрізняється частка від інших службових частин мови?

– На які групи поділяються частки за роллю в мові?

– Які частки належать до формотворчих?

– Які граматичні форми творяться за їхньою допомогою?

– Яка роль модальних часток у реченнях?

– Які особливості написання часток – бо, – но, – то, – от, – таки?

– Як пишуться з різними частинами мови заперечні частки?

* Робота біля дошки. Записати речення, назвати в них всі частини мови – самостійні й службові. За схемою, поданою на с. 172 підручника, вказану

вчителем частку розібрати як частину мови (усно).

Не поклонися легкості недобрій! Хай краще мука, ніж бездумний лет. Зерно зерніє, пахне зелень рути, і довга дума мріється мені: “Як паном бути в дальній чужині, то краще вдома хоч і прахом бути!”

А. Малишко.

І ІІ. Проведення тестування.

*Інструктаж щодо проведення тестування.

*Виконання учнями тестових завдань.

*Відповіді учителя на запитання учнів (після того, як роботи здано).

ТЕСТ ОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ (зразки)

1. Частка – це службова частина мови, яка

А) надає реченню або окремим його членам певних відтінків значення або служить для утворення окремих граматичних форм;

Б) виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні й у реченні;

В) вживається для зв’язку однорідних членів та частин складного речення і виражає смислові зв’язки між ними.

У подане речення ввести частку (напр.: Легко в очереті дудки робити. (Нар. творч.) В очереті тільки дудки робити легко. Тільки в очереті дудки легко робити.)

2. За значенням і вживанням частки поділяються на

А) похідні й непохідні;

Б) сурядні й підрядні;

В) модальні, заперечні, формотворчі.

Скласти (пригадати) й записати речення з часткою (напр.: А я ж матір не забуду. (П. Тичина.) За вікнами лиш вітер шепотів. (П. Перебийніс.) Вже давно на нього собаки часник товчуть. (Нар. творч.)

3.Форми умовного способу дієслова утворюються за допомогою частки

А) нехай;

Б) навіть;

В) би (б).

Від поданого дієслова утворити форму умовного способу (напр.: читати – читав би; читала б) або скласти (пригадати) й записати речення з присудком, вираженим дієсловом умовного способу (напр.: Полинув би, вітре, з тобою на білі зими береги. (П. Усенко.) Була б голова ціла, а шапок багато. Якби пес робив, то в чоботях би ходив. (Нар. творч.)

4. За допомогою часток хай, нехай утворюються форми

А) дійсного способу дієслова;

Б) умовного способу дієслова;

В) наказового способу.

Частку хай (нехай) увести в речення (напр.: Нехай минуле буде все позаду, нехай майбутнє буде при мені. (А. Малишко.) Нехай палить дрова той, хто їх пристарався. Взяв біс коня, хай бере й вуздечку. (Нар. творч.)

5. Через дефіс пишуться зі словами частки:

А) най, як-, що-;

Б) бо, но, то, от, таки;

В) би (б), хай (нехай), же (ж).

Слово, що пишеться з часткою через дефіс, увести до речення (напр.: Не всіх-бо лежебоками взивати я охочий. (П. Тичина.) Я того, що кликало роками, так-таки побачити й не зміг. (М. Руденко.) Зумій-но надароване віддати.(Б. Олійник.)

6. Окремо із словом частка не пишеться в такому реченні:

А) У неряхи та непряхи нема доброї рубахи.(Нар. творч.);

Б) Годує не піч, а піт. (Нар. творч.);

В) Незв’язаний сніп – солома. (Нар. творч.)

Дібрати й записати дієслово, що без не не вживається (напр.: нехтувати, невгавати) або ввести таке дієслово в речення (напр.: Хоч не маю собі долі, маю вдачу. Хто зачепить, незчується, як віддячу! (М. Вороний.) Сьогодні і небу, і сонцю млостилося, нездужалось. (М. Стельмах.)

І V. Підв битт я підсумків уроку.

V. Домашнє завдання. Повторити п.17-19, вправа 489.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Тематичне тестування (тема: Частка. Правопис часток) - Плани-конспекти уроків по українській мові