Тематичне тестування (тема: Сполучник, правопис сполучників)

Урок № 67

Тематичне тестування (тема: Сполучник, правопис сполучників).

Мета: з’ясувати рівень засвоєння знань і сформованості вмінь та навичок стосовно теми “Сполучник, правопис сполучників”; закріплювати вміння застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці, навички самостійної роботи, розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять.

Тип уроку : урок перевірки й обліку здобутих знань, умінь і навичок.

Обладання: Тестові завдання.

І. Повідомлення мети перевірки та способів її проведення.

ІІ. Усна перевірка

знань.

* Бесіда.

– Яка частина мови називається сполучником?

– На які розряди поділяються сполучники за роллю в реченні?

– Навести приклади сполучників сурядності і сполучників підрядності.

– Який сполучник може бути в одному випадку єднальним, а в іншому – протиставним? Скласти два речення, які ілюстрували б відповідь.

– На які групи за будовою поділяються сплучники?

– Які особливості правопису складних і складених сполучників? Навести приклади.

І ІІ. Проведення тестування.

* Інструктаж щодо проведення тестування.

* Виконання учнями тестових завдань.

* Відповіді

учителя на запитання учнів (після т ого, як роботи здано).

ТЕСТ ОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ (зразки)

1. Службова частина мови, що вживається для зв’язку однорідних членів речення та частин складного речення, – це

А) прийменник;

Б) сполучник;

В) вигук.

У поданому вчителем реченні позначити (надписати) всі частини мови.

2. За своєю роллю в мові сполучники поділяються на:

А) заперечні й формотворчі;

Б) прості, складні й складені;

В) сурядності й підрядності.

Будь-який сполучник увести в речення (напр.: Черепаха пірнала-пірнала, та підводним човном так і не стала. Пустіть мене в хату, поки ви собі іншої не купите. (Нар. творч.) Забаглося не почесті, а сонця і творчості.(М. Сингаївський.) Негідники ростуть, немов пирій. (Д. Павличко.)

3. Сполучники сурядності поділяються на:

А) єднальні, протиставні, розділові;

Б) причинові, часові, умовні;

В) мети, допустові, порівняльні, з’ясувальні.

Скласти (пригадати) й записати складне речення, частини якого поєднані сполучником сурядності (напр.: У лісі вовки виють, а на печі страшно. (Нар. творч.)

4. Сполучник, який може бути в одному випадку єднальним, а в іншому – протиставним, – це

А) немовби;

Б) якби;

В) та.

Скласти (пригадати) й записати речення, в якому протиставний сполучник поєднує прості речення у складному (напр.: Мороз припікає, зате комарів немає. Гультяй сіно косив, а чорт його полем носив. (Нар. творч.) або однорідні члени речення (напр.: Вівцю треба стригти, а не брити. (Нар. творч.)

5. Складені сполучники – це

А) коли б, хоч би, все ж, тому що, для того щоб;

Б) мовби, начеб, якби, щоб, немовби;

В) аби, коли, хоч, як.

Будь-який складений сполучник увести в речення (напр.: Він би газдував, коли б батога мав. (Нар. творч.)

6. Для зв’язку простих речень сполучник вжито у складному реченні:

А) Живи не минулим, а прийдешнім. (Нар. творч.);

Б) Приготуйся до нещастя, а щастя саме придасться. (Нар. творч.);

В) Свята пам’ятай, а про будні не забувай. (Нар. творч.)

Скласти (пригадати) й записати складне речення, частини якого пов’язано сполучником підрядності (напр.: Приснилося, що кличе мене мати. (М. Сингаївський.) Не будь солодким, бо проковтнуть. Не будь гірким, бо виплюнуть.(Нар. творч.)

І V. Підведення підсумків уроку.

V. Домашнє завдання. Вправа 437.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Тематичне тестування (тема: Сполучник, правопис сполучників) - Плани-конспекти уроків по українській мові