Тенденція

Тенденція (лат. tendentia – спрямованість) – спрямованість розвитку економічного явища чи процесу, що є формою вияву економічних законів. Т. – стійкі співвідношення як окремих властивостей, ознак, так і самі властивості, характерні ознаки цілісної економічної системи, її окремих підсистем (продуктивних сил, техніко-економічних та організаційно-економічних відносин, відносин економічної власності і господарського механізму), елементів підсистем (наприклад, заробітної плати, прибутку тощо – як елементів економічної власності), певних аспектів, компонентів елементів (наприклад, погодинної форми заробітної плати). В одному економічному явищі чи процесі можуть існувати різні, навіть протилежні за змістом Т., що передбачає з’ясування головної Т. Оскільки Т. – форма вияву економічного закону, вона є основою для економічного прогнозування. Т., як і економічний закон, пронизана внутрішніми суперечностями, й за домінування однієї зі сторін може перетворитися на економічний закон, в т. ч. закон-тенденцію.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Тенденція - Економічний словник