Теорема Вієта – ФУНКЦІЇ ТА ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ

Формули й таблиці

МАТЕМАТИКА

ФУНКЦІЇ ТА ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ

Теорема Вієта

Щоб числа x1 та х2 були розв’язками рівняння ах2 + bх + с = 0, необхідно й достатньо, щоб:

Теорема Вієта   ФУНКЦІЇ ТА ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ


Теорема Вієта – ФУНКЦІЇ ТА ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ - Формули й таблиці