Теорії та концепції нової експлуатації

Теорії та концепції нової експлуатації – концепції різних напрямів і шкіл сучасної економічної науки, які розглядають сутність сучасної експлуатації в контексті соціально-економічного явища на стадіях індустріального та постіндустріального суспільства, їх об’єднує протистояння марксистському вченню експлуатації, що виявляється в запереченні таких категорій “Капіталу” К. Маркса, як “додаткова вартість” та її різні форми, передусім “робоча сила”. Суть експлуатації, на думку Дж. Робінсон, полягає у тому, що заробітна

плата стає нижчою від граничного фізичного продукту праці, а причиною є менша за абсолютну еластичність пропозиція праці, а отже, попиту на продукцію, що, своєю чергою, зумовлено існуванням монополій. Двома формами такої експлуатації вона назвала монополістичну і монопсонітичну. Це означає, по-перше, антиісторичний підхід до проблеми (заперечення її на домонополістичній стадії капіталізму); по-друге, зведення її до окремих похідних форм; по-третє, необгрунтоване поширення експлуатації на всі фактори виробництва, а не лише на робочу силу. Дж. Гелбрейт, стверджуючи, що експлуатація та імперіалізм пов’язані не з фінансовим
капіталом і його власниками, а з так званою техноструктурою (див. Гелбрейт), здебільшого дотримується тих самих методологічних принципів. Зокрема, він розглядає експлуатацію не у нерозривному зв’язку з сутністю капіталу (капіталістичної власності), а відірвано від нього. Оскільки поняття “техноструктура” недостатньо науково обгрунтоване, це ще більше ставить під сумнів його концепцію експлуатації. Водночас він значно розширює зміст поняття (порівняно з Дж. Робінсон), включаючи в нього експлуатацію споживачів, жінок-домогосподарок, суб’єктів ринкової економіки (малих і середніх фірм і компаній), країни, що розвиваються, та ін. У межах самої ринкової економіки експлуатація проявляється у зменшенні заробітної плати, подовженні тривалості робочого дня тощо. До експлуататорів Дж. Гелбрейт також відносить профспілки, що цілком справедливо, якщо враховувати їх політику угідництва. Г. Парсонс (США) та інші автори визнають наявність експлуатації частини дітей. А. Берлі, Р. Хессен (США) та ін. пов’язують відсутність експлуатації з корпораціями; В. Леонтьєв – з відсутністю капіталізму у США та інших розвинених країнах світу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Теорії та концепції нової експлуатації - Економічний словник