Теорія (концепція) життєвого циклу товару в світовій торгівлі

Теорія (концепція) життєвого циклу товару в світовій торгівлі – концепція, що пояснює сучасні торговельні зв’язки між країнами з урахуванням різних етапів життєвого циклу товарів. її автори – Р. Вернон, інші західні економісти. Життєвий цикл – часовий період, протягом якого товар або послуга життєздатні на ринку і забезпечують прибуток товаровиробнику (див. Життєвий цикл товару). Західні економісти пояснюють тенденції світової торгівлі такими етапами. По-перше, етап розробки нововведень, що характеризується підвищеною працемісткістю

виготовлення продукції, тому в експорті розвинених країн переважають працемісткі товари. По-друге, етап зростання – зростання обсягу реалізації товарів на внутрішньому ринку, початок і розширення їх експорту, що зумовлює посилення конкуренції. Водночас створюються передумови для організації виробництва за кордоном. По-третє, етап зрілості – виробництво товарів здійснюється в багатьох країнах, у т. ч. слаборозвинених, відчувається насичення ринку в країні, де впроваджувалися нововведення, до процесу виробництва залучаються менш кваліфіковані кадри, великомасштабне виробництво починається у слаборозвинених
країнах, які частину продукції можуть експортувати в розвинені країни за нижчими цінами, оскільки в цих країнах значно дешевша робоча сила. По – четверте, етап спаду – звуження ринку в розвинених країнах і задоволення певної частини потреб у товарі імпортом. Відтак відбувається виявлення нових потреб, їх вивчення, і в розвинених країнах починається розробка інших нововведень. Ця концепція є однобічною, оскільки не враховує впливу на світову торгівлю вивезення капіталу, діяльності ТНК, держав та наднаціональних органів та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Теорія (концепція) життєвого циклу товару в світовій торгівлі - Економічний словник