Теорія влади (theories of power)

Політологічний словник

Теорія влади (theories of power) – вчення мислителів різних часів і народів, присвячені питанням влади, з намаганням пізнати і пояснити цей феномен як фундаментальне політичне явище, пізнати його принципи і закони, узагальнити досвід, шляхи вдосконалення тощо (Платон, Аристотель, Н. Макіавеллі, Т. Гоббс, Дж. Локк, ПІ. Монтеск’є, К. Маркс, М. Вебер, В. Паретота ін.).

М. Головатий

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Теорія влади (theories of power) - Довідник з політології