Теорія

Теорія (гр. theoria – спостереження, дослідження) – 1) найрозвиненіша форма організації наукового знання, яка дає цілісне уявлення про сутність, а отже, закономірності розвитку об’єкта дослідження. За структурою Т. означає цілісну систему знань, в якій існує логічна залежність одних елементів (основних ідей, поглядів, положень тощо) від інших. Водночас цілісність Т. можлива лише за умови комплексного відображення реальної дійсності, зміна якої вимагає змін спочатку окремих елементів Т., а відтак її вдосконалення та розвитку загалом.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Теорія - Економічний словник