ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

Розділ 1. ПОЧИНАЄМО ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ

§1 . ФІЗИКА – НАУКА ПРО ПРИРОДУ

3. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

Тепловими явищами є нагрівання та охолодження тіл, а також переходи речовини, з якої складаються тіла, з одного стану в інший (з газоподібного в рідинний1 і навпаки та з рідинного у твердий і навпаки).

Теплові явища дуже поширені в природі й техніці. Саме вони, наприклад, спричинюють кругообіг води в природі (рис. 1.9). Унаслідок нагрівання сонячними променями вода океанів і морів випаровується, тобто перетворюється в пару. Піднімаючись, пара розширюється й охолоджується, перетворюючись у крапельки води або кристалики льоду. Вони утворюють хмари, з яких вода повертається на Землю дощем або снігом.

ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

1 Коли йдеться про стан речовини, вживають термін “рідинний”, а не “рідкий”.

Теплові явища відбуваються також у теплових двигунах, установлених в автомобілях і на електростанціях.

Учені встановили, що теплові явища спричинені рухом та взаємодією найдрібніших частинок речовини, які називають молекулами. Тому розділи фізики, які вивчають теплові явища, називають молекулярною фізикою та термодинамікою1. Їхні закони відкрили в 19-му столітті вчені різних країн.


ТЕПЛОВІ ЯВИЩА - Фізика