ТЕСТ 14. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА

ТЕСТ 14. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

Завдання 1-14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

1. Промінь світла падає на дзеркальну поверхню й відбивається. Кут падіння 40° . Чому дорівнює кут відбиття?

ТЕСТ 14. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

2. Промінь світла падає на межу поділу середовищ повітря – рідина під кутом 45° і заломлюється під кутом 30° . Яким є показник заломлення рідини?

ТЕСТ 14. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

class=""/>

3. Людина стоїть перед вертикальним плоским дзеркалом на відстані 1 м від нього. Чому дорівнює відстань від людини до її зображення?

ТЕСТ 14. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

4. Лінза дає зображення сонця на відстані 20 см від оптичного центра лінзи на головній оптичній осі. Якою є фокусна відстань лінзи?

ТЕСТ 14. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

5. Яке зображення стрілки АВ дасть лінза, показана на рисунку?

ТЕСТ 14. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

А Дійсне збільшене

Б Дійсне зменшене

В Уявне збільшене

Г Уявне зменшене

6. Яке зображення стрілки АВ дасть лінза, показана на рисунку?

ТЕСТ 14. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

А Дійсне збільшене

Б

Дійсне зменшене

В Уявне збільшене

Г Уявне зменшене

7. Яке зображення виникає на сітківці ока людини?

А Дійсне пряме

Б Уявне пряме

В Уявне перевернуте

Г Дійсне перевернуте

8. На рисунку наведено схему ходу променів в оці. Який дефект зору тут показано і як його можна виправити?

ТЕСТ 14. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

А Далекозорість; використати збиральну лінзу

Б Далекозорість; використати розсіювальну лінзу

В Короткозорість; використати збиральну лінзу

Г Короткозорість; використати розсіювальну лінзу

9. Від чого на небі після дощу буває видно веселку?

А Веселки на небі не буває, це оптичний обман зору

Б Разом із парами води у хмари в результаті конвекції потрапляють дрібні забарвлені частинки

В Проходячи крізь краплини води, біле світло забарвлюється в різні кольори

Г У краплинах води в результаті різного заломлення біле світло ділиться на складові різного кольору

10. Чому мильні бульки здаються різнобарвними?

А Коли світло відбивається від тонкої плівки, має місце інтерференція хвиль, відбитих двома її поверхнями

Б Різні предмети мають різні здатності забарвлювати біле світло під час відбиття

В Тіла поглинають біле світло, а потім випускають власне світло, що залежить від їхнього кольору

Г Поблизу країв вигнутої поверхні бульки світло відхиляється від прямолінійного поширення, і внаслідок дифракції поверхня бульки забарвлюється

11. Коли пучок світла проходить через призму, його розкладання в спектр пояснюється тим, що світло складається з набору електромагнітних хвиль різної довжини, які, потрапляючи в призму:

А рухаються з різною швидкістю

Б мають однакову частоту

В поглинаються різною мірою

Г мають однакову довжину

12. Просвітлення оптичного скла грунтується на явищі:

А заломлення світла

Б дисперсії світла

В інтерференції світла

Г повного внутрішнього відбиття світла

13. Лазерний промінь червоного кольору падає перпендикулярно на дифракційні гратки (50 штрихів на 1 мм). На лінії АВС екрана (див. рисунок) спостерігається серія червоних плям. Які зміни відбудуться на екрані, якщо замінити гратки на гратки зі 100 штрихами на 1 мм?

ТЕСТ 14. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

А Пляма в точці В не зміститься, решта плям розійдеться від неї

Б Пляма в точці В не зміститься, решта плям зсунеться до неї

В Пляма в точці В зникне, решта плям розійдеться від точки В

Г Картина не зміниться

14. Під час відбивання від тонкої плівки (див. рисунок) які світлові пучки інтерферують?

ТЕСТ 14. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

ТЕСТ 14. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

Завдання 15-16 мають на меті встановлення відповідності (логічні пари). До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою, і зробіть відповідну позначку “х” у наведеній таблиці.

15. Установіть відповідність між назвами формул, що стосуються світлових явищ, і самими формулами.

1 Закон відбивання світла

2 Закон заломлення світла

3 Оптична сила лінзи

4 Збільшення лінзи

ТЕСТ 14. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

ТЕСТ 14. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

16. Установіть відповідність між фізичними поняттями і їхніми властивостями.

1 Повне внутрішнє відбивання

2 Зображення точки в лінзі

3 Поляризовані хвилі

4 Когерентні хвилі

А Точка, у якій сходяться після заломлення промені, що падають на лінзу паралельно головній оптичній осі

Б Світлові хвилі, у яких коливання відбуваються в певній площині

В Точка, у якій перетинаються промені (або продовження променів), що йдуть із цієї точки після заломлення в лінзі

Г Хвилі, що мають однакову частоту й незмінний зсув фаз у кожній точці простору

Д Відбивання світла віл середовища з меншою оптичною густиною, коли заломлення відсутнє, а інтенсивність відбитого світла практично дорівнює інтенсивності падаючого

ТЕСТ 14. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

У завданнях 17-20 впишіть відповідь у зазначених одиницях. (Числову відповідь у зазначених одиницях доцільно розрахувати за отриманою формулою розв’язання задачі в загальному вигляді.)

17. У дно ставка вбили вертикально жердину заввишки 1 м. Визначте довжину тіні від жердини на дні ставка, якщо кут падіння сонячних променів 60°. а жердина повністю перебуває під водою. Показник заломлення води 1,33. Відповідь наведіть у метрах.

Відповідь:___________________________________

18. Визначте фокусну відстань розсіювальної лінзи, якщо предмет розташований від лінзи на відстані 15 см, а його зображення утворюється на відстані 6 см від лінзи. Відповідь наведіть у метрах.

Відповідь:___________________________________

19. Визначте діаметр світлої круглої плями на поверхні води у басейні, якщо лампа, яка її утворює, розташована на дні басейну. Глибина басейну 2 м. Відповідь наведіть у метрах.

Відповідь: ___________________________________

20. Визначте товщину скляної плоскопаралельної пластинки, після проходження якої світловий промінь зміщується на 4 мм. Кут падіння світла на пластинку 45°. Відповідь наведіть у міліметрах.

Відповідь: ___________________________________

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ТЕСТ 14. СВІТЛОВІ ЯВИЩА - Довідник с фізики
« 
 »