Тестові завдання – Царство Дроб’янки

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА

СИСТЕМА ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

Царство Дроб’янки

Тестові завдання

Виберіть одну правильну відповідь

1. Клітинні організми – це:

A) пріони;

Б) віруси;

B) віроїди;

Г) бактерії.

2. Прокаріотичні організми – це:

A) пріони;

Б) віруси;

B) бактерії;

Г) водорості.

3. Бактерії гниття за способом живлення є:

A) паразитами;

Б) хемотрофами;

B) фототрофами;

Г) сапротрофами.

4. Бактерії, що живляться органічними речовинами живих істот, належать до:

A) паразитів;

Б) хемотрофів;

B) фототрофів;

Г) сапротрофів.

5. Бактерії-паразити – це:

A) стафілококи;

Б) сінна паличка;

B) бактерії гниття;

Г) грунтові бактерії.

6. Спіралеподібні бактерії – це:

A) коки;

B) спірили;

В) бацили;

Г) вібріони.

7. Бактерії спричиняють захворювання:

А) кір;

Б) гепатит;

В) дифтерію;

Г) аскаридоз.

8. Генетичний матеріал бактерій міститься в:

A) нуклеоїді;

Б) рибосомах;

B) цитоплазмі;

Г) плазматичній мембрані.

9. При виготовленні сирів використовують бродіння:

A) спиртове;

Б) молочнокисле;

B) маслянокисле;

Г) пропіоновокисле.

10. Установіть відповідність між формою клітин бактерій та їх назвами.

A) прямі паличкоподібні;

Б) спіралеподібні;

B) сферичні.

1. Коки;

2. вібріони;

3. бацили;

4. спірили.

Тестові завдання   Царство Дробянки

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Тестові завдання – Царство Дроб’янки - Довідник з біології