Тестові завдання для самоконтролю

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Тестові завдання для самоконтролю

1. Укажіть, яке зі сполучень слів не є словосполученням:

А) приготуватися до зустрічі;

Б) хмарний день;

В) розпускаються бруньки;

Г) швидка течія.

2. Укажіть словосполучення, в якому головне й залежне слова пов’язані неповним узгодженням:

А) українське кіно;

Б) червоне пальто;

В) гірко плакати;

Г) плести вінок.

3. Оберіть правильний варіант формулювання правила:

А) кома ставиться між однорідними членами речення перед одиничними розділовими сполучниками;

Б) кома ставиться при однорідних членах речення перед першим повторюваним сполучником, якщо з нього починається перелік;

В) кома ставиться між однорідними членами речення, з’єднаними інтонаційно;

Г) кома не ставиться між однорідними членами речення, з’єднаними інтонаційно.

4. Укажіть, у якому реченні всі розділові знаки поставлено правильно:

А) Тільки громадська думка може осягнути все вчасно; подавати знак тривоги,

Вчасно, порушити якісь важливі питання, словом, бути найвищим регулювальником складного, суспільного організму (Є. Сверстюк).

Б) Дві великі творчі сили в житті кожного народу: народність і територія – стрінулися саме на порозі історичного життя нашого народу, й утворили першу підставу дальшого розвою його (М. Грушевський).

В) Скрізь на вершечку стрілецької гори, на пагорбах і видолинках панувала тиша (І. Нечуй-Левицький).

Г) І палаюче сяйво зорини, і задумливий цвіт материнки, і вогонь лугової калини: всі в мені ви, як є… (Д. Луценко).

5. Позначте, у яких випадках відокремлюються означення:

А) якщо вони виражені прикметниковим або дієприкметниковим зворотом і стоять після означуваного слова;

Б) якщо вони виражені прикметниковим або дієприкметниковим зворотом, що стоїть перед означуваним словом і немає обставинного значення;

В) у будь-якій позиції;

Г) якщо вони виражені дієприслівниковим зворотом.

6. укажіть речення, в якому є іменний складений присудок:

А) Вдивляюсь я в травневу синю ніч, в якій світи ведуть свої дороги, і вірю я, що вічності хоч трохи несу в собі [Р. Т. Рільке).

Б) Тепер ще квітка дійсності надією цвіте, не кидає ще тіні дерево зневіри (Б.-І. Антпонич).

В) Ліс ліворуч, мов зелений заєць, задивився на мою ходу (М. Йогансен).

Г) Я – квітка осіння… Дощі мене мочать, рве вітер мої пелюстки… (В. Сосюра).

7. Укажіть, у якому рядку всі слова є вставними й виражають упевненість:

А) без сумніву, на щастя, на жаль, вочевидь, сподіваюсь;

Б) безсумнівно, справді, безумовно, безперечно, зрозуміло;

В) ясна річ, без сумніву, як навмисне, нічого гріха таїти, по-моєму;

Г) по-перше, як на гріх, здається, дозвольте, нарешті.

8. Позначте, у яких випадках між частинами складносурядного речення не ставиться кома:

А) якщо частини складносурядного речення мають спільний другорядний член або спільне вставне слово;

Б) між частинами складносурядного речення кома не ставиться;

В) якщо вони з’єднані єднальним сполучником;

Г) якщо вони з’єднані розділовим сполучником.

9. Укажіть, у якому реченні допущено помилку в постановці розділових знаків:

А) Мені в далекому Парижі приснилась рідна сторона – серед любисткової тиші дрімає хмара чепурна (Д. Луценко).

Б) Українському письменникові доводилося тягнути два плуги: треба було писати художній твір і творити для мови (В. Сухомлинський).

В) Обернувся я до хати – Нема в мене хати (Т. Шевченко).

Г) Адже із думки і слова почалося становлення людини; мисль, втілена в слово, підняла нас над природою, над усіма речами й явищами, над епохами й століттями (В. Сухомлинський).

10. Укажіть, у яких випадках у безсполучниковому складному реченні ставиться двокрапка:

А) якщо зміст частин речення зіставляється або протиставляється;

Б) якщо друга частина вказує на швидку зміну подій у першій;

В) якщо друга частина пояснює, розкриває, конкретизує зміст першої;

Г) якщо друга частина виражає наслідок чи висновок того, про що йдеться в першій частині.

11. Позначте, які розділові знаки ставляться, якщо пряма мова стоїть перед словами автора:

А) після слів автора ставиться двокрапка, а пряма мова береться в лапки;

Б) пряма мова береться в лапки, після неї ставиться кома й тире; слова автора пишуться з малої літери;

В) пряма мова береться в лапки, слова автора пишуться з великої літери;

Г) пряма мова береться в лапки, після неї ставиться тире; слова автора пишуться з малої літери.

12. Укажіть речення, в якому є обставина мети:

А) Мов карб старий – цей місяць-білозір,

Мов сни старі – ці хмари білопінні

(М. Бажан).

Б) Тут вони іноді збираються чималим гуртом чи жаб половити, чи просто так походити серед лепехи й рогози (Є. Гуцало).

В) Хай розкаже, що вчуває, пробиваючись, трава (О. Олесь).

Г) Лягав мені до ніг покірним барсом ліс, ховаючи в собі проваль жахкі глибини (В. Олійник).

13. Укажіть, яке з поданих речень є неозначено-особовим.

А) За одного письменного двох неписьменних дають (Народна творчість).

Б) У гості збирайся, а вдома пообідати не забудь (Народна творчість).

В) Виходжу в ніч. Іду назустріч долі (Ліна Костенко).

Г) Запахло м’ятою, війнуло чебрецем і крильцями мелодій закрутило над озера замисленим лицем (М. Бажан).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Тестові завдання для самоконтролю - Довідник з української мови