Техніко-економічне обгрунтування підприємств

Техніко-економічне обгрунтування підприємств – економічний розрахунок і прогноз функціонування підприємства (в т. ч. спільного), фірми, компанії через зіставлення можливостей і реальних результатів з витратами на його будівництво. Всебічне Т.-е. о. п. передбачає врахування конкурентоспроможності товарів і послуг, наявність замовлень на внутрішньому й зовнішньому ринках, рівень цін та ін. За комплексного Т.-е. о. п. розраховують статутний фонд, собівартість готової продукції з урахуванням цін на сировину, матеріали, електроенергію, газ, транспорт,

воду тощо, визначають можливий рівень цін, очікуваних прибутків, економічну ефективність, складають баланс доходів і витрат на час функціонування підприємства. На початковому етапі виконання цієї роботи розробляють конкурентний план, з’ясовують техніко-економічні показники майбутньої продукції у зіставленні з однотипною продукцією інших підприємств, її якість і попередньо обчислюють рівень цін. Відтак встановлюють фізичні обсяги реалізації продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, ступінь їх насиченості аналогічними товарами і послугами, що дає змогу визначити портфель замовлень і річну суму
виручки. Орієнтуючись на показники фондовіддачі, приблизно обчислюють вартість основних фондів і статутного фонду підприємств, а з урахуванням нормативного рівня рентабельності оцінюють собівартість продукції з урахуванням Т.-е. о. п. Складовою Т.-е. о. п. є техніко-економічні розрахунки економічної доцільності створення й використання нової техніки: оцінка техніко-економічного рівня машин і устаткування (здійснюється за допомогою сукупності показників, що відображають функціональні можливості нової техніки); визначення економічної ефективності використання нової техніки (в основі якої – критерій мінімізації витрат на певний обсяг виробництва продукції або виконуваних робіт); оцінка госпрозрахункової ефективності нової техніки (її вплив на показники діяльності підприємства, цеху, підрозділу; собівартість, прибуток, обсяг виготовленої продукції та ін.); оцінка екологічних витрат. Т.-е. о. п. спільних передбачає визначення статутного фонду, рівня цін на готову продукцію (на внутрішньому та зовнішньому ринках), собівартості продукції, прибутку, економічної ефективності, складання балансу доходів і витрат на період його функціонування.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Техніко-економічне обгрунтування підприємств - Економічний словник