Технологічний спосіб виробництва

Технологічний спосіб виробництва – спосіб виробництва, який базується на техніко – економічному поєднанні речових і особистісних факторів виробництва і складається із системи продуктивних сил і техніко – економічних відносин. На відміну від Т. е. в. суспільний спосіб виробництва грунтується на соціально-економічному поєднанні особистісних і речових факторів виробництва і складається з системи продуктивних сил і системи виробничих відносин (економічної власності). Розвиток людства супроводжувало три Т. е. в., які базуються на ручній праці, праці машин, автоматизованій праці. Перший існував з моменту виникнення людства до кінця XVIII – початку XIX ст., тобто до першої промислової революції. Другий виник наприкінці XVIII – початку XIX ст. і проіснував у розвинутих країнах світу до середини 50-х років XX ст., тобто до початку НТР. З середини 50-х років формується Т. е. в., який базується на автоматизованій праці (див. Автоматизоване виробництво). Першому Т. е. в, впродовж значного періоду розвитку не було властиве технологічне підкорення праці власником засобів виробництва. Таке підкорення виникає і розвивається в умовах простої капіталістичної кооперації гетерогенного типу, мануфактури та крупної машинної індустрії. З розвитком мануфактури відбувається розпад ремісничої діяльності (праці ремісника) на різні часткові операції. Тому мануфактура спотворює робітника, культивує в ньому однобічну спеціалізацію, гальмує розвиток сутнісних сил людини. За умов машинного виробництва однобічна спеціалізація робітника ще більше посилюється, відбувається його перетворення на додаток до машини. Тому соціально-економічне панування капіталу над працею (відсутність засобів виробництва у найманих робітників змушує їх продавати свою робочу силу) доповнюється технологічним підкоренням, технологічним примусом. І лише за умов автоматизованого виробництва об’єктивною необхідністю стає розвиток людських сутнісних сил, відмирає технологічне підкорення праці В Україні переважає Т. е. в., який базується на ручній (близько 40% працюючих) та машинній праці.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Технологічний спосіб виробництва - Економічний словник