Технологія і виробнича функція. Ефект від масштабу і виробнича функція

УРОК 11

Технологія і виробнича функція. Ефект від масштабу і виробнича функція

Мета уроку: формувати знання учнів про тип технології’ залежно від комбінації факторів виробництва; визначити вплив ефекту масштабу на рівень витрат; розвивати в учнів критичне мислення, аналітичні, а також ораторські здібності.

Основні поняття: ефект масштабу, ізокоста, технологія, капіталоінтенсивність, трудоінтенсивність, середній продукт, граничний продукт.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація

опорних знань і вмінь учнів

Учитель пропонує учням розв’язати ребуси на швидкість. Переможець отримує високу оцінку.

Технологія і виробнича функція. Ефект від масштабу і виробнича функція

Технологія і виробнича функція. Ефект від масштабу і виробнича функція

Відповіді: товар, капітал, виробництво, ресурси.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Одним із завдань підприємця, лідера є поєднання факторів у такій комбінації, яка давала б максимальний ефект синергії та найбільший прибуток. Практичні знання про різні способи поєднання факторів для виготовлення благ відбиваються у відповідній технології, яка може характеризуватися переважанням одного з факторів – праці

або капіталу.

До якої технології, на вашу думку, прагне сучасний виробник? Які переваги й недоліки має тип виробництва, заснований переважно на людській праці або на використанні технічного обладнання?

IV. Вивчення нового матеріалу

Виокремлюють три типи технології: капіталоінтенсивний (тру – дозберігаючий), трудоінтенсивний (капіталозберігаючий), нейтральний.

Капіталоінтенсивна технологія – це технологія, за якої гранична норма заміщення працею капіталу (MRTSL, K) знижується. Це означає, що граничний продукт капіталу зростає більш швидкими темпами порівняно з граничним продуктом праці. Інакше кажучи, якби у виробництві використовувався лише капітал, то кількість виробленої продукції була б більшою, ніж за умови використання тієї ж кількості праці.

Технологія і виробнича функція. Ефект від масштабу і виробнича функція

Трудоінтенсивна технологія – це технологія, за якої гранична норма заміщення працею капіталу (MRTSL, K) збільшується. Це означає, що граничний продукт капіталу зростає меншими темпами порівняно з граничним продуктом праці.

Нейтральна технологія – це технологія, за якої в разі зростання обсягів виробництва і кількість капіталу, і кількість праці збільшуються однаковими темпами.

Ефект від масштабу відбиває темпи зміни обсягів виробництва за зміни кількості факторів виробництва. Розрізняють зростаючий, нейтральний та спадний ефект від масштабу.

Ефект від масштабу

Зростаючий

Незмінний

Спадний

Характеристика

Збільшення факторів виробництва приводить до все більшого зростання обсягів виробництва

Збільшення факторів виробництва спричиняє пропорційне зростання обсягів виробництва

Збалансоване зростання факторів виробництва призводить до все меншого зростання обсягів виробництва

Графік

Технологія і виробнича функція. Ефект від масштабу і виробнича функція

Технологія і виробнича функція. Ефект від масштабу і виробнича функція

Технологія і виробнича функція. Ефект від масштабу і виробнича функція

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

>> Розв’яжіть задачі.

Задача 1

Проаналізуємо діяльність фірми в короткостроковому періоді, коли обсяг устаткування є фіксованим. Поступово збільшуючи кількість робітників від 1 до 7, підприємець фіксує зростання виробництва продукції так: 10, 17, 22, 25, 26, 25, 23. Обчисліть граничну та середню продуктивності праці. Яку віддачу від масштабу демонструє ця функція? Поясність, що може спричинити від’ємне значення граничної продуктивності праці.

Розв’язання

1. Середня продуктивність праці обчислюється за формулою:

Технологія і виробнича функція. Ефект від масштабу і виробнича функція

Гранична продуктивність:

Технологія і виробнича функція. Ефект від масштабу і виробнича функція

L

Q

APl

MPL

1

10

10

10

2

17

8,5

7

3

22

7,33

5

4

25

6,25

3

5

26

5,2

1

6

25

4,17

-1

7

23

3,29

-2

2. Цей виробничий процес демонструє спадну віддачу від масштабу, оскільки кожна додаткова одиниця праці дає менший приріст продукції.

3. Від’ємна гранична продуктивність праці може виникати внаслідок перенасичення фірми робочою силою, коли робітники користуються одним і тим самим устаткуванням і заважають один одному.

Задача 2

Фірма збільшує використання ресурсу x1 від 120 до 150 од., а використання ресурсу x2 – від 500 до 625 од., розширюючи при цьому випуск продукції від 200 до 220 од. Який ефект від масштабу спостерігається в цьому випадку?

Розв’язання

1. Обчислимо, у скільки разів збільшиться використання ресурсів:

150/120 = 1,25;

625/500 = 1,25.

2. Розрахуємо темпи зростання виробництва:

220/200 = 1,1.

Отже, бачимо, що 1,1 < 1,25 - маємо спадний ефект від розширення масштабу.

Задача 3

Виробництво 1 тонни бетону вимагає 800 кг цементу та 200 л води.

А) Покажіть залежність між товарами через виробничу функцію.

Б) Зобразіть ізокванти для виробництва 4 і 8 тонн бетону.

Задача 4

Фірма “BMW” подвоїла кількість монтажників на заводі, а кількість продукції збільшилася лише на 50 %. Чи правда, що виробництво машин має спадну віддачу від масштабу?

>> Кейс-метод

Проблемна ситуація

Будь-яка фірма, діючи на ринку, ставить перед собою завдання захопити якомога більшу частку ринку для своєї продукції, збільшити обсяг продажів, щоб отримати максимально можливий прибуток. Аналогічну стратегію використовує фірма з виробництва пельменів “Смакота”, щороку розширюючи обсяг виробництва.

>> Запитання для обговорення

1. У чому виражається головний результат досягнутого ефекту масштабу виробництва?

2. Які чинники зазвичай сприяють економії від масштабу виробництва?

3. Якби ви організували власне виробництво, то чи змогли б використовувати на ньому ефект масштабу?

4. Чи існують межі зростання обсягів виробництва і продажів? Якими є оптимальні розміри фірми?

5. Що означає і як проявляється дезекономія від масштабу виробництва? Чому вона виникає?

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2 . Розв’язати задачі.

Задача 1

Обчисліть середній і граничний продукти фірми й охарактеризуйте тип віддачі від масштабу.

L

Q

AP

MP

3

85

4

110

5

145

6

190

Задача 2

Зобразіть графічно ізокосту за різних технологій виробництва – капіталоінтенсивної, трудоінтенсивної та нейтральної.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Технологія і виробнича функція. Ефект від масштабу і виробнича функція - Плани-конспекти уроків по хімії