The Present Continuous Tense

GRAMMAR REFERENCE

(Граматичний довідник)

ДІЄСЛОВО

§ 4. The Present Continuous Tense

1. The Present Continuous Tense утворюється так: V(основа дієслова) + – ing

2. The Present Continuous Tense позначає :

– безперервну дію або дію, що відбувається в даний момент:

Our planet is orbiting the Sun. (Наша планета обертається навколо Сонця.) We are working now/at this moment /at the moment. (Ми працюємо зараз/в даний момент.)

– тимчасову дію, що відбувається в теперішньому часі:

Не is writing a new book now/nowadays.(Він пише нову книгу зараз.)

– дію, яка здається безперервною (здебільшого тому, що є набридливою): Не is always / constantly eating something. (Він завжди/постійно щось їсть.) They are talking all the time. (Вони весь час розмовляють.)

Примітка. Додавання суфікса – ing призводить до змін в основі дієслів, які закінчуються на:

1) приголосну + наголошену голосну + приголосну: stop – stopping; begin – beginning

2) голосну + I: travel – travelling

3) – ie: lie – lying; die – dying

4) голосну + приголосну + e: come – coming; take – taking

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


The Present Continuous Tense - Англійська мова