Тіла і поверхні обертання

905.

Тіла і поверхні обертання

На рисунку тіло, утворене обертанням прямокутника навколо його сторони.

906.

А)

Тіла і поверхні обертання

Тіло, утворене обертанням прямокутного трикутника навколо катета,

Б)

Тіла і поверхні обертання

Тіло, утворене обертанням прямокутного трикутника навколо гіпотенузи.

ΔABC – прямокутний, AB – гіпотенуза.

907.

Площина симетрії тіла обертання проходить через його вісь.

908.

Тіла і поверхні обертанняТіла і поверхні обертання

Див. рис.

909.

Тіла і поверхні обертання

У

площині прямокутника ззовні його і паралельно одній з його сторін проведено пряму. Тіло утворене обертанням цього прямокутника навколо даної прямої.

910.

Тіло, утворене обертанням навколо вісі опуклої плоскої фігури, опукле.

911.

Центр симетрії тіла обертання може не належати даному тілу.

912.

Тіла і поверхні обертання

Фігура, яка утворюється при обертанні куба навколо прямої,

Що з’єднує центри протилежних граней куба.

913.

Тіла і поверхні обертання

Гіпотенуза AB = 30 см,

AK = KP = PB.

ΔADK. Тіла і поверхні обертання

Тіла і поверхні обертання

Довжина кола, яку описує точка К:

C1 = 2πR1,

Де Тіла і поверхні обертання Тіла і поверхні обертання

Довжина кола, яку описує точка Р: C2 = 2Πr2, де R2= OP,

Тіла і поверхні обертання

Тіла і поверхні обертання Тіла і поверхні обертання

C2 = 2πR3, де Тіла і поверхні обертання

Відповідь: Тіла і поверхні обертання Тіла і поверхні обертання Тіла і поверхні обертання

914.

Тіла і поверхні обертання

Нехай рівносторонній AABC обертається навколо його сторони

AB = BC = AC = 2 дм. Осьовий переріз – ромб ABCD.

Тіла і поверхні обертання

915.

Тіла і поверхні обертання

Нехай трапеція, бічна сторона якої перпендикулярна до основ, обертається навколо цієї бічної сторони. ABCD – трапеція. AD – бічна сторона. AB і DC – основи, AB + AD; DC + AD. AB = 3,5 см; DC = 5,2 см.

Основи трапеції описують круги з радіусами AB і DC.

Sкр. = π × R 2, S1 = π × AB2, S2 = π × DC2;

S1 = π × 3,52 = 12,25π (см2); S2= π × 5,22= π × 27,04π (см2).

Відповідь: 12,25π см2; 27,04π см2.

916.

Довжина газопроводу 1450 км = 1450 000 м; довжина труби 20 м.

Всього необхідно зварити 1 450 000 : 20 = 72 500 (труб).

Діаметр труби d = 1420 мм = 1,42 м.

Довжина кола перерізу труби C = π × d = 3,14 × 1,42 = 4,4588 м.

Всього електрозварювальники зварили 72 499 × 4,4588 = 323 259 м труб.

917.

Тіла і поверхні обертанняТіла і поверхні обертання

Прямокутник ABCD зі сторонами AB = 5 см і AD = 7 см

Обертається спочатку навколо сторони АВ, а потім навколо сторони AD.

S1 – площа осьового перерізу DD1C1С.

SDD1C1C = DD1 × C1 D = 14 × 5 = 70(см2);

S2- площа осьового перерізу BCC1B1.

SBCC1B1 = AD × CC1 = 10 × 7 = 70 (см2);

S1 : S2 = 70 : 70 = 1.

918.

А)

Тіла і поверхні обертання

Крива задана рівнянням: у = х2, х? [0; 3].

Поверхня, яка утворюється при обертанні кривої у = x2навколо вісі Oy.

Б) Тіла і поверхні обертання

Поверхня, яка утворюється при обертання кривої у = х2 навколо вісі Ох.

919.

А)

Тіла і поверхні обертання

Крива Тіла і поверхні обертання x? [1; 4] обертається навколо осі Ох.

Фігура, утворена при обертанні кривої Тіла і поверхні обертання х? [1; 4] навколо осі Ох;

Б)

Тіла і поверхні обертання

Фігура, утворена при обертанні кривої Тіла і поверхні обертання x? [1; 4] навколо осі Oy.

В)

Тіла і поверхні обертання

Фігура, утворена при обертанні кривої Тіла і поверхні обертання x? [1; 4] навколо прямої у = x.

Г)

Тіла і поверхні обертання

Фігура, утворена при обертанні кривої Тіла і поверхні обертання х? [1; 4] навколо прямої у = – х.

920.

А)

Тіла і поверхні обертанняТіла і поверхні обертання

Фігура, утворена обертанням прямої у = х, x? [0; 3] навколо осі Ох.

Тіла і поверхні обертання

Фігура, утворена обертанням прямої у = х, х? [0; 3] навколо осі Oy.

Тіла і поверхні обертання

Б)

Тіла і поверхні обертанняТіла і поверхні обертання

Фігура, утворена обертанням прямої у = х, х? [1; 4] навколо осі Ох.

Тіла і поверхні обертання

Фігура, утворена обертанням прямої у = х, х? [1; 4] навколо осі Oy.

Тіла і поверхні обертання

В)

Тіла і поверхні обертанняТіла і поверхні обертання

Фігура, отримана при обертанні прямої у = х навколо осі Оу, якщо x? [-2; 5].

Тіла і поверхні обертання

Фігура, отримана при обертанні прямої у = х навколо осі Ох, якщо x? [-2; 5].

Тіла і поверхні обертання

921.

Тіла і поверхні обертання

Прямокутник ABCD, AC = d, ∠CAD = α, є осьовим перерізом тіла обертання. Обертали прямокутник. AB = d × sin α; AD = d × cos а.

Розміри прямокутника Тіла і поверхні обертання і d cos α або d sin α і Тіла і поверхні обертання

922.

Тіла і поверхні обертання

Нехай рівнобедрений ΔABC з основою а і кутом α при вершині є осьовим перерізом деякого тіла обертання.

Обертали прямокутний трикутник. Розміри фігури: Тіла і поверхні обертання і Тіла і поверхні обертання

923.

Тіла і поверхні обертання

Нехай ΔАВС, у якого AC = BC = a, ∠C = 120°, обертається навколо прямої, яка містить висоту трикутника, проведену з вершини A, AK + BC.

ΔAKC – прямокутний. Тіла і поверхні обертання Тіла і поверхні обертання

Вершина В опише коло радіусом BK, довжина кола C = 2π × R;

Тіла і поверхні обертання

Вершина C опише коло радіусом CK, довжина кола

C = 2πR = с = 2 × π × а = 2πa.

Відповідь: 2πa; 3πa.

924.

Тіла і поверхні обертання

Нехай прямокутний ΔABC обертається навколо меншого катета ВС, який утворює з гіпотенузою кут α.

Нехай AC = R, тоді Тіла і поверхні обертання

Площа осьового перерізу:

Тіла і поверхні обертання

Площа круга описаного більшим катетом AC Sкр. = πR2.

Тіла і поверхні обертання

925.

Нехай квадрат ABCD обертається навколо прямої, яка проходить через точку А паралельно діагоналі BD.

А)

Тіла і поверхні обертання

Точка C описує коло радіуса АС. 2π × АС = 8π; AC = 4 см.

AB – сторона квадрата; Тіла і поверхні обертання

Тіла і поверхні обертання

Б)

Тіла і поверхні обертання

Нехай вісь обертання l утворює зі стороною AB кут 15°, тоді ∠B1AB = 30°.

926.

Тіла і поверхні обертання

Фігура, утворена при обертанні паралелограма навколо його діагоналі.

927.

Тіла і поверхні обертання

Фігура, утворена обертанням W-подібної ламаної з чотирьох рівних ланок навколо її крайньої ланки.

928.

Тіла і поверхні обертання

Фігура, утворена обертанням кола навколо його дотичної.

929.

Тіла і поверхні обертання

Відрізок AB = а і пряма І не лежать в одній площині.

Відрізок AB = а обертається навколо прямої l.

930.

А)

Тіла і поверхні обертання

Куб обертається навколо діагоналі. Осьовий переріз;

Б)

Тіла і поверхні обертання

Куб обертається навколо прямої, яка з’єднує середини протилежних ребер.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Тіла і поверхні обертання - ГДЗ з математики