Тип Губки – Підцарство Багатоклітинні

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА

СИСТЕМА ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

Царство Тварини

Підцарство Багатоклітинні

Тип Губки

У світовій фауні відомо до 5 тисяч видів тварин цього типу. Губки живуть тільки у водному середовищі, більшість з них – у морях, деякі – на великих глибинах. У прісних водоймах налічується небагато видів.

Губки – найпримітивніші з усіх багатоклітинних тварин. Для них характерний клітинний рівень організації. У тілі губок немає ні тканин, ні органів. Є два клітинних шари –

зовнішній і внутрішній, які виконують ту чи іншу життєву функцію.

Тривалість життя морських губок різних видів неоднакова: від кількох тижнів і місяців до багатьох років (іноді до 50 років). Прісноводні губки живуть кілька місяців.

Найвідоміша прісноводна губка, що трапляється в Україні, – бодяга. У вигляді коркоподібних наростів або розгалужених кущів вона селиться на різних підводних предметах (камінні, палях, корчах).

Губки поширені по всій планеті. Але найчисельніша фауна (і за біомасою, і за видовим складом) губок тропічних і субтропічних морів. Найбільші скупчення губок спостерігаються там, де на дні багато каменів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Тип Губки – Підцарство Багатоклітинні - Довідник з біології