ТИП САРКОМАСТИГОФОРИ – ПІДЦАРСТВО ОДНОКЛІТИННІ ТВАРИНИ, АБО НАЙПРОСТІШІ

Біологія – універсальний довідник

ПІДЦАРСТВО ОДНОКЛІТИННІ ТВАРИНИ, АБО НАЙПРОСТІШІ

Одноклітинні тварини живуть у водоймах, краплях роси на листках рослин, у вологому грунті, в органах рослин, тварин і людини.

Тіло найпростіших складається з цитоплазми, поверх якої міститься найтонша зовнішня мембрана, а в більшості й зі щільної оболонки. У цитоплазмі знаходяться ядро (одне, два або більше), травні і скоротливі (одна, дві або більше) вакуолі. Більшість найпростіших активно пересувається за допомогою особливих органел.

Підцарство

Одноклітинні включає 40 тис. видів, об’єднаних у кілька типів. Найбільші з них два: тип Саркомастигофори і тип Інфузорії.

ТИП САРКОМАСТИГОФОРИ

Середовище існування, будова і спосіб життя. До типу Саркомастигофори відносяться, в основному, вільноживучі організми. Найбільш поширені з них амеба звичайна і евглена зелена. Амеба звичайна живе у придонних місцях прісних водойм. Вона не має постійної форми тіла і пересувається за допомогою мінливих виростів – несправжніх ніжок, або псевдоніжок, які утворюються в результаті поступового переливання цитоплазми (з грец. амеба – мінлива). Евглена зелена живе

у верхніх шарах прісних водойм. Вона має щільну оболонку, що надає їй постійної веретеноподібної форми тіла; рухається за допомогою джгутика. В середині тіла евглени містяться ядро, хлоропласти, скоротлива вакуоля, світлочутливе вічко.

Амеб та інших найпростіших (арцел, дифлюгій), що не мають оболонки і здатні утворювати псевдоніжки, відносять до саркодових (з грец. саркос – плазма). Евглен та інших найпростіших (трипанозом, лямблій, лейшманій), які мають джгутики, відносять до джгутикових. Деякі джгутикові, наприклад, джгутикова амеба, мають джгутики і псевдоніжки, що свідчить про близьку спорідненість саркодових і джгутикових і є підставою для об’єднання їх в один тип.

Живлення. Амеба звичайна живиться, в основному, одноклітинними організмами, захоплюючи їх псевдоніжками. їжа перетравлюється у травних вакуолях під впливом травного соку. При цьому складні органічні речовини їжі перетворюються у менш складні і переходять у цитоплазму (вони йдуть на утворення власних органічних речовин, що служать будівельним матеріалом і джерелом енергії). Неперетравлені рештки їжі виводяться назовні у будь-якій частині тіла. Евглена зелена, як і одноклітинні водорості, на світлі утворює органічні речовини. За відсутності світла вона харчується розчиненими у воді органічними речовинами.

Дихання. Вільноживучі найпростіші дихають розчиненим у воді киснем, поглинаючи його всією поверхнею тіла. Потрапивши у цитоплазму, кисень окиснює складні органічні речовини, перетворюючи їх у воду, вуглекислий газ та деякі інші сполуки. При цьому звільняється енергія, необхідна для життєдіяльності організму. Вуглекислий газ, що утворюється у процесі дихання, виділяється через поверхню тіла.

Подразливість. Одноклітинні тварини реагують на світло, температуру, різні речовини й інші подразники. Амеба звичайна, наприклад, рухається від світла в затемнене місце (негативна реакція на світло), а евглена зелена – у бік світла (позитивна реакція на світло). Здатність організмів реагувати на дію подразників називається подразливістю. Завдяки цій властивості одноклітинні тварини уникають несприятливих умов і знаходять їжу.

Розмноження саркодових і джгутикових відбувається шляхом поділу. Материнська особина дає початок двом дочірнім, котрі за сприятливих умов життя швидко ростуть і вже через добу здатні до поділу.

Інцистування (Збереження за несприятливих умов життя). За несприятливих умов (різка зміна температури, висихання водойми) більшість саркодових та джгутикових утворюють цисти (з грец. цистис – міхур). У процесі інцистування вони скидають або втягують органели руху, заокруглюються, утворюють щільну оболонку і переходять у стан спокою. Цисти не тільки захищають найпростіших від несприятливих умов, а й сприяють їхньому розселенню (за допомогою вітру, води, тварин). За сприятливих умов щільна оболонка розчиняється, тварина виходить із цисти і переходить до активного способу життя.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ТИП САРКОМАСТИГОФОРИ – ПІДЦАРСТВО ОДНОКЛІТИННІ ТВАРИНИ, АБО НАЙПРОСТІШІ - Довідник з біології