Типи економічного прогресу

Типи економічного прогресу – класифікація економічного прогресу залежно від способів економічного зростання та інших критеріїв. Розрізняють екстенсивний (економічне зростання здійснюється завдяки кількісному приросту всіх елементів продуктивних сил) та інтенсивний (економічне зростання відбувається внаслідок якісного вдосконалення системи продуктивних сил) Т. е. п., на основі яких виділяють змішаний тип, що виникає внаслідок поєднання інтенсивних та екстенсивних факторів економічного зростання. З огляду на це виокремлюють переважно

інтенсивний або переважно екстенсивний типи такого зростання. Залежно від типу суспільно-економічної формації виділяють Т. е. п., пов’язані з переходом менш розвиненої економічної системи у більш розвинену (наприклад, економічну систему феодалізму в економічну систему капіталізму) і досягненням вищого рівня розвитку продуктивних сил та інших підсистем цілісної економічної системи, а також якості життя населення. В межах окремих розвинених економічних систем також виокремлюють прогрес окремих підсистем – продуктивних сил, господарського механізму та ін., а також метасистем технологічного способу виробництва та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Типи економічного прогресу - Економічний словник