ТИПИ І СТИЛІ МОВЛЕННЯ. ПОНЯТТЯ ПРО ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ

Повторения, узагальнення й поглиблення вивченого

§ 6. ТИПИ І СТИЛІ МОВЛЕННЯ. ПОНЯТТЯ ПРО ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ

ПРИГАДАЙМО. Які є типи і стилі мовлення?

35

І. Прочитайте тексти. Визначте стиль і тип мовлення кожного з них. Обгрунтуйте свою відповідь. Скористайтеся відповідною таблицею на форзаці підручника.

Дощ – рідкі атмосферні опади, які випадають з хмар у вигляді краплин діаметром від 0,5 до 7,0 мм. За інтенсивністю випадання розрізняють обложний дощ (тривалі, більш-менш рівномірні опади) та зливовий (короткочасні інтенсивні

опади). Краплини дощу утворюються в хмарах унаслідок коагуляції (злиття) дрібних крапель у більші (3 довідника).

* * *

Усе ближчими ставали звуки грози. Важка сива хмара нависла над степом і спустила на нього свої мокрі паруси. З тихим дзвоном упали перші краплини, а потім чарівною музикою зашумів густий дощ. Вода вже блищала на розмитому шляху, а травневий дощ усе палав. Розквітла земля набиралася сили, прикрашалася зеленими шатами (О. Гончар).

II. Укажіть “відоме” і “нове” в реченнях першого тексту. Яким зв’язком поєднані ці речення – паралельним чи послідовним?

36

Випишіть з підручників

чи художньої літератури приклади текстів (3-5 речень) художнього та наукового стилів. Обгрунтуйте свій вибір. Визначте вид і засоби зв’язку речень у текстах.

Офіційно-діловий стиль

Офіційно-діловий стиль – різновид мови, який слугує для спілкування в державно-політичному, громадському й економічному житті.

Ознаки стилю

Найхарактерніші ознаки цього стилю: офіційність, конкретність, стислість, точність формулювань, логічна послідовність, використання спеціальної лексики.

Ділові папери

Основним видом офіційно-ділового стилю є ділові папери (документи). НАПРИКЛАД: заява, план роботи, оголошення, автобіографія, наказ, договір, розписка, доручення, довідка та ін.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Тексти офіційно-ділового стилю не припускають двозначності сприйняття змісту, вживання емоційно забарвленої лексики.

37

І. Прочитайте текст. Визначте його тему та сферу використання (побут, освіта, законодавство, література). З якою метою створено текст? Доведіть, що він є офіційно-діловим.

Дитина має бути зареєстрована зразу ж після народження і з моменту народження має право на ім’я та набуття громадянства, а також, наскільки це можливо, право знати своїх батьків і право на їх піклування.

Дитина, яка тимчасово чи постійно позбавлена сімейного оточення або яка в її власних якнайкращих інтересах не може залишатися в такому оточенні, має право на особливий захист і допомогу, що надаються державою (3 Конвенції про права дитини).

ТИПИ І СТИЛІ МОВЛЕННЯ. ПОНЯТТЯ ПРО ОФІЦІЙНО ДІЛОВИЙ СТИЛЬ

Плакат Олега Томашевича, 13 років

II. Визначте вид (паралельний чи послідовний) і засоби зв’язку речень у тексті.

38

Прочитайте мовні звороти офіційно-ділового стилю. Складіть і запишіть 2-3 речення з кількома з них.

Брати участь, взяти до уваги, відповідно до закону, згідно з інструкцією, за згодою сторін, надати можливість, дозвольте нагадати, маю відмовити, просимо повідомити, вважаємо за потрібне, в установленому законом порядку, нести відповідальність, брати зобов’язання, порушити питання, оголосити подяку.

І ТАКЕ БУВАЄ

Прийшовши зі школи, Оленка пообідала та прибрала на кухні. Потім пішла до бабусі, а мамі залишила записку: “Твоє розпорядження виконала. Оперативно реставрувала порядок у приміщенні для приготування їжі. Приходила сусідка, довго інформувала про свої справи, тому часу на студіювання уроків не залишилося”.

Що в цій записці вам видається смішним? Чому?

Моя сторінка

ЯК ЦЕ БУЛО

СЛОВА-ПОМИЛКИ

Чи знаєте ви, що в нашій мові є слова, які утворилися внаслідок помилки? Наприклад, слово індик. Так називають свійського птаха, завезеного до нас із далеких країн ще у XVI столітті. Зважаючи на назву, птах мав би “завітати” до нас із Індії. Але ж ні, його завезено з… Америки, якуХристофор Колумб свого часу помилково назвав Індією. З помилковою назвою Америки пов’язане й слово індіанці – назва корінних жителів Америки (3 посібника).

І ТАКЕ БУВАЄ

ТУРОК

Збирається мій знайомий

В далеку мандрівку.

Придбав собі в Туреччину

На тиждень путівку.

Костюм купив елегантний,

Вчить турецьку мову.

Уже знає, як звуть турки

Свиню і корову,

Як спитати по-турецьки,

Почім у них шуби,

Де купити мило й пасту,

Яка чистить зуби.

Голова тріщить у нього

Від отих уроків…

Він, до речі, в Україні

Живе тридцять років.

Ходить всюди, як хазяїн,

Аж дверима гурка,

Хоча мову українську

Знає гірше турка.

П. Глазовий

НА ДОЗВІЛЛІ

ЗБЕРІТЬ ПРИСЛІВ’Я

Із розсипаних цеглинок-слів зберіть два синонімічних прислів’я

ТИПИ І СТИЛІ МОВЛЕННЯ. ПОНЯТТЯ ПРО ОФІЦІЙНО ДІЛОВИЙ СТИЛЬ

УСМІХНІМОСЯ

– Миколо, виходь на вулицю!

– Не можу. У мене дуже суворий батько. Коли він робить мені домашнє завдання з української мови, я повинен стояти поруч.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ТИПИ І СТИЛІ МОВЛЕННЯ. ПОНЯТТЯ ПРО ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ - Українська мова