Типи організаційних моделей Мінцберга

Типи організаційних моделей Мінцберга – найважливіші моделі побудови організацій з урахуванням їх структури та механізмів координації. До таких типів належать: 1) підприємницька організація; 2) машинна організація; 3) професійна організація; 4) диверсифікована організація; 5) інноваційна організація; 6) місіонерська організація. Основними елементами кожного із цих типів є: а) менеджери вищої ланки; б) менеджери середньої ланки; в) операційне ядро (операційні процеси); г) техноструктура (аналітики, які розробляють системи, процеси тощо); д) допоміжний

персонал, який займається обслуговуванням за межами виробничої діяльності; е) ідеологія (сукупність переконань, традицій, норм, цінностей і культура). Найважливішими механізмами координації для таких організацій є безпосереднє керівництво в підприємницьких організаціях; стандартизація робіт – для машинних організацій, стандартизація навичок – для професійних організацій, стандартизація продуктів – для диверсифікованих організацій, взаємна згода – для інноваційних організацій, стандартизація норм – для міссіонерських організацій.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Типи організаційних моделей Мінцберга - Економічний словник