Типові контракти

Зовнішньоекономічна діяльність

4 ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНІКА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

4.4 Типові контракти

У міжнародній торговій практиці широко використовуються типові контракти. Типовий контракт – це зразковий договір чи ряд уніфікованих умов, викладених у писемній формі, сформульованих заздалегідь з урахуванням торгової практики і прийнятих договірними сторонами після того як воші були погоджені з вимогами конкретної угоди. Типовий контракт може застосовуватися тільки до певних товарів чи певних видів торгівлі.

Типовий

контракт може бути представлений у вигляді документа, який його учасники можуть використовувати як сам договір, у тому випадку, якщо вони його підпишуть і заповнять ті статті, що вимагають узгодження (найменування сторін, кількість, якість, ціна, термін постачання).

Типовим контрактом на практиці звичайно називають також і загальні умови купівлі – продажу. Загальні умови – це список статей договору, розроблених з урахуванням торгової практики і, як правило, залежно від базисних умов постачання, які учасники договору можуть включати у свій контракт або посилатися на них. У практиці торгівлі найчастіше

зустрічається форма типового контракту, який складається з двох частин та уніфікованої частини або загальних умов, що залишаються незмінними в кожному окремому випадку.

Типові контракти застосовуються найчастіше при укладанні угод:

– на стандартні види машин та устаткування, споживчі товари;

– на промислову сировину, що поставляється на довгостроковій основі;

– на біржах на масові сировинні та продовольчі товари.

Це обумовлено тим, що особливості масових товарів, зокрема, їхня внутрішня однорідність з погляду фізико – хімічних властивостей, полегшують уніфікацію умов контрактів з визначення якості й кількості товарів, способів упакування (якщо воно потрібно), умов страхування під час перевезення та ін.

Має значення і те, що торгівля цими товарами здійснюється у великих обсягах.

Поширення типових контрактів є результатом прагнення до уніфікації умов міжнародної торгівлі й обумовлене певними перевагами, що дає їхнє використання. Зокрема, попередня підготовка більшої частини тексту контракту дозволяє більш ретельно його розробити, ніж якби він узгоджувався під час індивідуальних переговорів, заощаджує час на укладання угоди і дає можливість широко використовувати наявний досвід торгівлі в цій галузі.

Типові контракти розробляються спілками підприємців: об’єднаннями, асоціаціями, федераціями й ін.; комітетами товарних бірж; торговельними палатами; монополістичними об’єднаннями та великими фірмами; Європейською комісією ООН (ЄЕК).

Щоб уникнути суперечок і арбітражних розглядів, сторони зазвичай прагнуть передбачити і внести в контракт якомога більшу кількість уточнюючих умов. При цьому особлива увага приділяється як положенням, з яких є спеціальні законоположення, гак і таким, з яких діють торговельні порядки.

Торговельні порядки викладаються в біржових правилах, що складаються комітетами бірж; у спеціальних збірниках торговельних палат; у матеріалах робочих комісій Комітету сприяння зовнішній торгівлі й іншим організацій, що діють у рамках ООН; у типових контрактах; у рішеннях третейських судів з окремих питань.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Типові контракти - Довідник з економіки