Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

МЕХАНІКА

РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

§ 31. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

Запитання до вивченого

1. Оскільки тиск обернено залежить від площі, то чим більша площа опори, тим менше тиск, отже на лижах ми тиснемо на сніг в кілька разів менше.

2. Бо у трактора відношення ваги до площі опори значно більша ніж у легкового автомобіля, а отже автомобіль створює значно більший тиск на грунт.

3. Величину, що визначають відношенням значення сили тиску до площі поверхні, на яку вона діє, називають тиском. Тиск позначають малою латинською літерою р. Отже, щоб визначити тиск р, треба силу F що діє перпендикулярно до поверхні, поділити на площу цієї поверхні S, тобто p = F/S.

4. Знаючи тиск, можна визначити силу тиску, що діє на поверхню тіла. Тиск показує, яка сила тиску діє на одиницю площі, тому ця сила тиску дорівнює добутку тиску й площі поверхні: F = pS.

5. Виходячи з визначення тиску можна зробити висновок, щоб зменшити тиск необхідно збільшити площу опори. Збільшити тиск можна зменшуючи площу опори або збільшуючи силу тиску.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску - ГДЗ з фізики