ТОФФЛЕР (TOFFLER) Алвін

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ТОФФЛЕР (TOFFLER) Алвін (04.10.1928, Нью-Йорк) – амер. соціолог і футуролог, публіцист, теоретик “постіндустріалізму” та “глобалізму”, автор відомих книг “Футурошок” (1970), “Третя хвиля” (1980), “Передбачення та передумови” (1983), “Зміщення влади” (1990), “Війна та антивійна” (1993).

Проф. Корнельського ун-ту, член ф-ту Нової школи соціальних досліджень у Нью-Йорку (тут він розпочав у 1966 р. читати чи не вперше в світі футурологічний курс – “соціологія майбутнього”),

радник таких відомих організацій, як Фонд Рокфеллерів, корпорації Ай Бі Ем, Ін-ту майбутнього, Т. до цього працював рядовим робітником на автозаводі, в ливарному цеху, в важкій промисловості. Був також кор. “Washington”, писав ст. для різноманітних журналів (від “Анналів” Амер. академії політ, і сусп. наук до “Life” та “Reader’s Digest”), певний час був головним ред, часопису “Fortune”.

Предметом його наук, досліджень є “те, що відбувається з людьми, коли їх суспільство трансформується в дещо нове і непередбачене заздалегідь”, тобто автор досліджує розвиток цивілізації від “аграрної” і “промислової”

хвиль розвитку (“Футурошок”) до “технологічної”, або “індустріальної” (“Третя хвиля”), і далі до появи нової системи влади – “інформаційної” (“Зміщення влади”). Людство переживає нову технол. рев., що веде до постійного відновлення соціальних відносин і створення всеохоплюючої надіндустріальної цивілізації, такої, що грунтується на електроніці, комп’ютерах, інформації, новітніх технологіях.

Т. належить до футурологів – оптимістів, які зосереджують свою увагу на дослідженні ролі технол. рев. у житті суспільства, трансформації культури в процесі сучасного інтенсивного в-ва, корпоративної екон. інфраструктури, активної демократизації.

“Футурошок” Т. у 70-х рр. був одним з найчастіше цитованих джерел, наук, бестселером (з того часу словосполучення “футурошок” увійшло до наук, ужитку, до словників і довідників). “Третю хвилю” можна назвати своєрідною Біблією інтелектуалів 80-х (Китай, Польща), що надихнули багатьох читачів до ще інтенсивнішого в-ва, дали поштовх процесам винахідництва й творчості. У ній Т. порушує проблеми, що зароджувалися в цей період в Сх. Європі, фокусуючи увагу на ролі знання й освіти в розвитку демократії і боротьбі за владу. В “Зміщенні влади” інтерес Т. зосереджено на зміненій ролі знання стосовно влади, її нових шляхах, що відкриваються сьогодні в бізнесі, політиці, економіці та глобалістиці. В останній роботі “Війна та антивійна” (1993) вчений дає глибокий аналіз війнам минулого, зосереджуючи увагу на стратегії виживання світової спільноти та запобіганні нових військ, конфліктів.

За рад. часів праці Т. були з-поміж тих, що звинувачувались у дрібнобурж. утопізмі і підлягали нещадній критиці марксист.-ленінською наукою за т. зв. викривлення і вихолощення соціального змісту глобальних проблем, абстрактне розуміння наук.-техн. прогресу та його наслідків тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ТОФФЛЕР (TOFFLER) Алвін - Довідник з соціології