Торгівля послугами міжнародна

Торгівля послугами міжнародна – торгово-посередницькі послуги, пов’язані з купівлею – продажем товарів, здійснювані за дорученням виробника – експортера незалежними від нього торговельними посередниками на підставі укладеної між ними угоди або окремих доручень. Торговельне посередництво містить такі головні види послуг; пошук іноземного контрагента; підготовка та виконання угоди; кредитування сторін і надання продавцям гарантій по оплаті товару покупцем; транспортно-експедиційні послуги; страхування товарів під час транспортування;

виконання митних формальностей; рекламні заходи; технічне обслуговування; послуги по збиранню інформації й дослідженні ринку. В останні роки різні види послуг надаються у комплексі Торговельно-посередницькі операції виконуються фірмами з метою одержання прибутку у вигляді винагороди за послуги по просуванню товарів на зовнішній ринок або у вигляді різниці між ціною купівлі – продажу товару. Переваги використання торговельного посередника зумовлені тим, що фірма – експортер не вкладає власних коштів у створення збутової мережі у країні – імпортері; експорт звільняється від функцій, пов’язаних
з реалізацією товарів; експортери можуть використати капітал фірми – посередника для фінансування експортного виробництва на підставі довготермінових та короткотермінових кредитів; використання торговельних посередників необхідне у тому випадку, коли неможливо встановити безпосередні контакти із споживачем внаслідок високого ступеня монополізації ринку торговельними посередниками. Разом з тим торговельне посередництво має певні недоліки, експортер втрачає змогу безпосередніх зв’язків з ринком збуту і результати його діяльності повністю залежать від сумлінності й активності посередника. За характером відносин між експортером і торговельною фірмою – посередником розрізняють операції з перепродажу товарів; комісійні; агентські та брокерські операції. Операції із перепродажу товарів здійснюються від імені торговельного посередника і за його рахунок. Є два види операцій з перепродажу: 1) торговий посередник викуповує у експортера товар на підставі угоди купівлі – продажу, стає його власником і може продавати товар за будь-якою ціною і на будь-якому ринку; 2) експортер надає торговельному посереднику право продажу своїх товарів на вказаній території протягом встановленого часу на підставі угоди про право на продаж. В такому разі посередник називається торговцем за угодою. Комісійні операції здійснюються за дорученням комітенту угод і за його рахунок, але від імені комісіонера, який не є власником товару, забезпечує його зберігання і відповідає за втрату чи його пошкодження. За здійснення посередницьких угод комісіонер отримує комісійні винагороди, розміри яких фіксуються в угоді і становлять, як правило, процент від суми угоди або різницю між ціною комісіонера і ціною, названою комітентом. Агентські операції здійснюються за дорученням принципалу (експортера або імпортера) незалежним від нього агентом, який, будучи представником принципалу, діє самостійно, але в межах повноважень, зафіксованих в агентській угоді. Для її укладення Міжнародна Торговельна Палата розробила довідник, де зазначені положення агентських угод, Брокерські операції встановлюють контакти між продавцем й покупцем через посередника – брокера, який не є представником жодної із сторін і діє на підставі доручень клієнтів. За послуги брокер одержує винагороду від 0,25 до 3% суми угоди.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Торгівля послугами міжнародна - Економічний словник