Торгові бар’єри

Торгові бар’єри (від англ. barrier – загородження, перешкоди вільному проходу проїзду)- адміністративно-економічні заходи держав, спрямовані на скорочення й заборону експорту – імпорту товарів з метою захисту внутрішнього ринку від іноземних товарів, обмеження вивозу рідкісних та стратегічних товарів для здійснення політичного тиску на будь-яку країну. Т. б. зафіксовані насамперед у законодавчих актах правового регулювання відносин між партнерами, акціонерному законодавстві, митних кодексах, правилах торгівлі, що регламентують торговельний

режим співробітництва. Одним з давніх видів Т. б. є тарифні мита, державні збори (податки), які вилучаються через митниці з товарів, коштовностей і майна, що перевозяться через державний кордон, Розмір податку визначається митними тарифами. Розрізняють податки на готові вироби, напівфабрикати, сировину, промислові, сільськогосподарські, мінерально-сировинні тощо. За засобами оподаткування – “адвалторні” (процент з ціни товару) або тверді (за кожну одиницю товару або його вагу, обсяг, довжину). Митні тарифи збільшують ціну імпортних товарів, зменшують їх конкурентоздатність, регулюють обсяг імпорту
та його структуру. Найжорстокішим видом Т. б. є ембарго (заборона) на ввіз чи вивіз товарів за ініціативою однієї держави або на підставі міжнародної угоди, Причини ембарго: економічні (США захищають свій внутрішній ринок від японських товарів, вживаючи ембарго на ввіз деяких з них); політичні (у боротьбі проти Ізраїлю арабські країни вживають ембарго проти ізраїльських товарів); релігійні (Іран забороняє ввіз товарів, які суперечать ідеології ісламу); моральні (ембарго на ввіз порнографічної літератури); санітарно-гігієнічні (заборони на ввіз неякісних, шкідливих для здоров’я населення продуктів, наркотиків і т. ін.), За строками дії ембарго розподіляються на постійні, тимчасові, сезонні. Розрізняють також прямі й непрямі ембарго. Прикладом останнього є законодавство США, яке вимагає, щоб всі перевезення у прибережній внутрішній торгівлі здійснювалися збудованими у США кораблями. Досить гнучкими засобами зменшення експорту – імпорту є квотування – встановлення кількісних параметрів, дозування поставок товарів, а також ліцензування – письмовий дозвіл на ввіз-вивіз товарів. Існує ще такій вид торгових бар’єрів, як добровільне самообмеження експорту – зменшення обсягу експорту, зниження темпів його нарощення, підвищення цін на експортні товари, що зумовлює скорочення збуту. Ця форма лише зовнішньо виглядає добровільною. Насправді за нею стоїть загроза застосування більш жорстких заходів проти іноземних постачальників товару, якщо вони не обмежать себе.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Торгові бар’єри - Економічний словник