ТОТОЖНІСТЬ. ТОТОЖНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИРАЗУ

Цілі:

– навчальна: сформувати поняття тотожності, тотожних перетворень виразів; формувати вміння розв’язувати задачі, які передбачають застосування цих понять; формувати вміння виконувати тотожні перетворення виразів;

– розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, уваги учнів; формувати вміння виділяти головне в досліджуваному матеріалі;

– виховна: виховувати зацікавленість у пізнанні нового, творче ставлення до справи, старанність;

Тип уроку : засвоєння нових знань, умінь, навичок.

Обладнання та наочність:

Хід

уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Виконання усних вправ

1) З-поміж чисел -1,5; -1; 0; 1,5; 2 виберіть ті, при яких значення виразу 3x – 0,5: а) від’ємне число; б) додатне число; в) ціле число; г) дробове число.

2) З-поміж чисел -3,7; -2,3; -1; 0; 1; 2,3 виберіть ті, при яких:

А) вираз ТОТОЖНІСТЬ. ТОТОЖНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИРАЗУ не має змісту;

Б) значення виразу ТОТОЖНІСТЬ. ТОТОЖНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИРАЗУ

class=""/> дорівнює нулю.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ

1. Сформулюйте основні властивості додавання і множення.

2. Укажіть числа, для яких ці властивості виконуються.

3. Знайдіть значення виразу:

ТОТОЖНІСТЬ. ТОТОЖНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИРАЗУ

4. Спростіть вираз: 1) 2а + 3а + 5; 2) 4x – 5 (y – x).

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Означення тотожно рівних (тотожних) виразів.

2. Означення тотожності.

3. Означення тотожних перетворень.

4. Приклади тотожних перетворень виразів (розкриття дужок, зведення подібних доданків тощо):

______________________________________________________

V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота за підручником

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Додаткові завдання

1) Виконавши тотожні перетворення, спростіть вираз:

ТОТОЖНІСТЬ. ТОТОЖНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИРАЗУ

2) Замініть вираз 0,6a + 0,4 (a – 55) на тотожно рівний і знайдіть його значення при a = -22.

3) Замініть вираз 1,3(2a + 7b) – 10,1b на тотожно рівний і знайдіть його значення при a = 10, b = 26,5.

4) Замініть вираз 12x – (4y + (3x – (5y – 2x))) на тотожно рівний і знайдіть його значення при x = -13/14, у = 3,1.

5) Замінивши вираз a – (3b + 2(0,5a – 1,5 + 4)) на тотожно рівний, доведіть, що його значення від’ємне при будь-яких значеннях a і b.

VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Самостійна робота з подальшою взаємоперевіркою

Варіант 1

Варіант 2

1) Замініть на тотожно рівний вираз

0,3(7a – 3b)

3 (0,7a – 0,2b)

2) Зведіть подібні доданки

5a – 7b – 6a + 2b

7a – 8b – 9a + 2b

3) Розкрийте дужки і зведіть подібні доданки

ТОТОЖНІСТЬ. ТОТОЖНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИРАЗУ

ТОТОЖНІСТЬ. ТОТОЖНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИРАЗУ

4) Замініть на тотожно рівний вираз

5(2x – 3у) – 2 (у – x) + 3(2x – 5у)

6 (3x – 2y) – 3(y + x) + 2(5x – 2y)

І знайдіть його значення, якщо x = -1, у= -2

VІI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником:

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Додаткове завдання. При яких значеннях a і b виконується рівність

ТОТОЖНІСТЬ. ТОТОЖНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИРАЗУ

Відповідь. При будь-яких a? b.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ТОТОЖНІСТЬ. ТОТОЖНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИРАЗУ - Плани-конспекти уроків по математиці
« 
 »