Товариство командитне на акціях

Товариство командитне на акціях – товариство (юридична особа), в якому як мінімум один із учасників несе необмежену відповідальність перед кредиторами. Кредитор може бути відповідальним компаньйоном (або доповнюючим), а всі решта беруть участь своїми внесками в розподіленому на акції основному капіталі, не відповідаючи особисто за зв’язки товариства (командитні акціонери). Доповнюючі можуть робити власні внески в таких формах: майнові внески у статутний капітал з розрахунками у вигляді акцій; додатковий капітал поза статутним капіталом товариства; поєднання перших двох форм. Органами управління Т. к. на а. є правління, в яке входять лише особисто відповідальні учасники ; контрольна рада, яка обирається з числа акціонерів командитного товариства і найманих робітників Т. к. на а. (особисто відповідальні компаньйони не можуть бути членами контрольної ради); загальні збори, в роботі яких беруть участь усі акціонери і які приймають рішення з питань використання прибутку та річного звіту. Повністю відповідальні мають на загальних зборах лише один голос.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Товариство командитне на акціях - Економічний словник