Традиції влади

Політологічний словник

Традиції влади (traditions of power, від лат. traditio – передача) – звичаї, встановлені порядки, що успадковуються і передаються від минулого (минулої влади), сприймаються і зберігаються конкретною владою як елементи спадковості. Часто говорять і про державні, демократичні, національні, революційні та інші “Т. в.”.

Халипов В. Ф. Власть. Кратологический словарь. – M., 1997.

M. Головатий


Традиції влади - Довідник з політології