Трансакційні витрати

Трансакційні витрати – витрати, пов’язані з купівлею товарів і послуг (їх відчуженням-привласненням) і переданням прав власності. Найвичерпнішу класифікацію елементів Т. в. уклав американський економіст Д. Норт 1993 (а вперше цю категорію обгрунтував Р. Коуз 1937): 1) витрати на пошук інформації (про ціни, контрагентів, можливі зміни цін у майбутньому); 2) витрати, пов’язані з переговорами щодо умов контракту, укладанням контрактів, їх юридичним оформленням; 3) витрати, пов’язані з розробкою системи стандартів, контролем за якістю і можливими втратами від помилок; 4) витрати, зумовлені потребою захисту прав власності, зокрема правового регулювання власності у цій сфері; 5) витрати “опортуністичної поведінки” – витрати, спричинені порушенням умов контракту.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Трансакційні витрати - Економічний словник