Трансформація

Трансформація (лат. transformatio – змінювати) – перетворення однієї економічної системи на іншу, що супроводжується відмиранням одних елементів, ознак, властивостей і появою інших. Т. передбачає послаблення одних типів і форм власності й посилення інших, зміну економічної структури, а отже, послаблення дії одних економічних законів і посилення інших. (В Україні значно послаблено дії законів планомірного розвитку, одержавлення; посилено діють закони капіталістичного нагромадження, шляхом кримінальної приватизації, циклічного характеру розвитку економічної системи та ін.). Т. економічної системи України в ринкову капіталістичну економіку супроводжується появою нових економічних законів, зокрема загального закону капіталістичного нагромадження. За Т. система економічних категорій (товар, вартість, заробітна плата, прибуток та ін.) наповнюються якісно новим змістом. Т. в різних країнах потребує неоднакового часу, здійснюється неоднаковими темпами і зумовлена низкою загальних і специфічних причин (див. Економіка перехідна, Трансформаційна криза).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Трансформація - Економічний словник