Травматизм виробничий

Травматизм виробничий – нещасні випадки на виробництві, виникнення й розвиток професійних захворювань внаслідок шкідливих умов праці, економії на техніці безпеки, зростання інтенсивності праці, недотримання правил техніки безпеки та ін. Проведене у США 1985 обстеження підприємств виявило нервові та психічні захворювання у майже 45% працівників через надмірну інтенсивність праці, невпевненість значної їх частини у завтрашньому дні, збільшення стресових ситуацій та ін. Дія названих факторів породжує масштаби Т. в.: щорічно у США трапляється

до 2 млн нещасних випадків, повними інвалідами стають до 90 тис. осіб, не менш як одне захворювання на рак із п’яти спричинене контактом людини зі шкідливими речовинами на виробництві. З огляду на вартість складної робочої сили корпорації, згідно із судовими рішеннями, виплачують від 400 до 800 тис. дол. за каліцтво чи смерть одного працівника. В Україні від нещасних випадків на виробництві 1994 загинуло більш як 2400 осіб, а кількість виробничих травм наблизилася до 140 тис. Майже у 15 тис. щорічно діагностують професійні захворювання. Кожного дня в Україні 2001 на підприємствах та в організаціях було 120 випадків травматизму,
третина потерпілих стала інвалідами. Загалом чисельність інвалідів за 1993- 2003 збільшилась з 1,9 до 2,7 млн. Найвищим рівень травматизму був у будівельній та видобувній галузях. Так, у 1994-2000 травматизм на вугільних підприємствах зріс приблизно вдвічі за одночасного зменшення майже вдвічі обсягів видобутого вугілля. Значною мірою це пояснюється використанням застарілої техніки, низькою дисципліною праці, недосвідченістю і низькою кваліфікацією частини шахтарів, недостатньою компетентністю кадрів служби охорони праці. Високим є рівень Т. в. серед механізаторів, зайнятих у сільському господарстві, серед водіїв і деяких інших категорій працівників. Одним із засобів зниження Т. в. є суттєве вдосконалення законодавства про працю. З 2000 по 2003 кількість потерпілих від виробничого травматизму зменшилась з 34,3 до 25,7 тис., а на тисячу працівників – з 2,6 до 2,1.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Травматизм виробничий - Економічний словник