ТРОФНІСТЬ

Екологія – охорона природи

ТРОФНІСТЬ – абсолютне і відносне багатство екотопів на поживні речовини, яке визначається характером грунтів, гір. порід і відкладів, вмістом розчинних солей, доступних рослинам.


ТРОФНІСТЬ - Довідник з екології