Трудова угода – Документи з господарсько-договірної діяльності

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 7. Писемне ділове мовлення

7.4. Документи з господарсько-договірної діяльності

Трудова угода

Трудова угода – це документ, що укладається між організацією (-ями) і працівником (-ами), який (-і) не входить до складу цієї організації, для виконання певних видів робіт, коли ці роботи не можуть бути виконані на договірних засадах з відповідними установами та підприємствами.

Реквізити:

– назва документа (трудова угода);

– дата і місце складання;

– перелік сторін, що уклали угоду;

– зміст угоди із зазначенням обов’язків виконавця і замовника;

– юридичні адреси сторін;

– підписи сторін;

– печатка підприємства або організації.

Укладається в кількох примірниках, один з яких видається виконавцеві, а інші зберігаються у справах організації-замовника.

Додаткова угода – це документ, що складається як додаток до контракту із заступником керівника підприємства (установи), головним бухгалтером тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Трудова угода – Документи з господарсько-договірної діяльності - Туризм