Трудові ресурси, і зайнятість населення

РОЗДІЛ II. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Тема 4. Трудові ресурси, і зайнятість населення

1. Поняття “трудові ресурси”. Трудові ресурси України

Трудові ресурси – усі люди працездатного віку (за винятком інвалідів та інших людей, які нездатні до праці) і працюючі, які старші або молодші працездатного віку.

Нижня межа працездатного віку – 16 років, а верхня визначається віком виходу на пенсію (в Україні чоловіки – з 60 років, жінки – з 55 років). Таким чином, населенням працездатного віку вважаються чоловіки віком від 16 до 59 років, жінки

– від 16 до 54 років.

Але не всі люди в цьому віці працюють: деякі не можуть працювати через хвороби або травми, інші одержали право більш раннього виходу на пенсію через те, що працювали тривалий час на виробництві з важкими і шкідливими умовами праці (“пільгові пенсіонери”) (схема 6).

Схема 6

Трудові ресурси, і зайнятість населення

– Розгляньте табл. 7 у “Додатку”. Проаналізуйте динаміку зайнятості населення за галузями господарства. Зробіть висновки.

– Проаналізуйте дані табл. 5 на с. 60. Охарактеризуйте тенденції зміни кількості економічно активного, зайнятого та безробітного населення впродовж

останніх 7 років. Зробіть висновок.

Велика частина працездатного населення працює в народному господарстві (зайняте населення) або шукає роботу (безробітні). Ці категорії разом називають економічно активним населенням.

Частина населення працездатного віку, яка не зайнята в народному господарстві, – це учні (віком 16 років і старші), які навчаються у ВНЗах, технікумах, профтехучилищах, у старших класах середніх шкіл, а також особи, які зайняті лише в домашньому господарстві (здебільшого це жінки, які мають малолітніх дітей) або в особистому підсобному господарстві.

Інша категорія трудових ресурсів – населення непрацездатного віку, зайняте в народному господарстві. Це люди, що досягли пенсійного віку, але продовжують працювати, і невелика частина підлітків.

Середньомісячна чисельність економічно активного населення віком 15-70 років (за результатами вибіркового обстеження населення з питань економічної активності в середньому за І півріччя 2008 р.) становила 22,5 млн осіб, з яких 21,1 млн були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,4 млн) – безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років становив 59,6%, а в працездатному віці – 67,5%.

Географічна задача 9

Використовуючи теоретичні відомості й схему “Склад трудових ресурсів”, визначте, під які категорії підпадають нижченаведені особи.

1. Марія Миколаївна після виходу на пенсію стала підробляти черговою в студентському гуртожитку.

2. В Олега вища технічна освіта, і він шукає роботу за спеціальністю.

3. Марина навчається в 10 класі середньої школи.

4. Тетяна Іванівна працює у видавництві навчальної літератури.

5. У грудні Даринці виповниться 4 роки.

6. Сергій Миколайович працював усе життя на шкідливому хімічному виробництві, і в 53 роки він пенсіонер.

7. Наталка – домогосподарка, виховує двох малюків.

– Як ви вважаєте, чому Донецька та Вінницька області належать до різних груп за ресурсним потенціалом?

2. Географія трудових ресурсів України

За забезпеченістю працересурсним потенціалом всі регіони України можна поділити на три групи:

1) із значною часткою працездатного населення, але дуже низькими показниками природного руху, значним механічним відпливом людей (Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Харківська, Київська області);

2) із значною часткою працездатних людей, високими показниками “старіння” населення, від’ємними або незначними додатними показниками природного приросту населення, значним механічним відпливом людей (Одеська, Запорізька, Херсонська, Івано-Франківська, Миколаївська, Львівська, Тернопільська, Волинська, Рівненська, Чернівецька, Закарпатська області, Автономна Республіка Крим);

3) з найнижчою в Україні часткою працездатного населення, дуже низьким (від’ємним) природним приростом населення, найвищою часткою осіб пенсійного віку, із значним відпливом людей (Хмельницька, Житомирська, Вінницька, Черкаська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська області).

Найгірший стан щодо збільшення працересурсного потенціалу в областях третьої групи, тому реструктуризація господарства таких регіонів повинна відбуватись у напрямі розвитку непрацемістких галузей.

Соціогеографічний практикум 2

І. Проведіть дослідження та виявіть, як оцінюють люди місце свого проживання. В анкеті запропонуйте такі запитання:

1. Ваш вік.

2. Ви живете в цьому районі постійно чи змінювали район проживання?

3. Чи хотіли б ви змінити район проживання?

4. Якщо ні, то чому?

5. Якщо так, то куди б ви хотіли переїхати?

6. Що вас не влаштовує у вашому районі проживання?

7. Що б ви запропонували для поліпшення умов проживання у вашому районі?

II. За завданням ріелтерської контори (фірма, що займається операціями з нерухомістю) вам необхідно оцінити житло з погляду купівлі-продажу, враховуючи такі соціально-економічні чинники:

1. Власне географічне положення об’єкта дослідження (будинок, квартира, садиба); центр чи окраїна населеного пункту; транспортна комфортність (дорожче оцінюється житло поблизу станцій метро, транспортних розв’язок, тобто місць пересадок з одного виду транспорту на інший), відстань до роботи членів родини і вартість щоденних транспортних витрат.

2. Соціально-економічне оточення: наявність торговельних точок (магазини, ринки), підприємств сфери послуг (перукарні, аптеки, приймальні пункти хімчистки, пральні), школи, дитячого садка, поліклініки; близькість промислових підприємств та їхній вплив на довкілля; наявність зеленої зони, місця для прогулянок з дітьми, їх облаштованість; комфортність і чистота двору, вулиці.

3. Характеристика житла: тип забудови, її вік, стан, поверх, кількість кімнат, забезпеченість ліфтом, телефоном, стан внутрішньоквартирних комунікацій (проводка, опалення, сантехнічні системи) тощо.

Характеристику житла треба закінчити висновком з обгрунтованою сумою вартості об’єкта дослідження. При цьому треба пам’ятати: чим більше місто, тим вища вартість житла. Дуже велике значення має також економічне благополуччя міста, тобто наявність робочих місць.

3. Проблеми зайнятості населення

Сучасна економічна ситуація в Україні спричинила таке негативне соціальне явище, як безробіття.

Безробіття – перевищення кількості бажаючих працювати над кількістю робочих місць.

2007 року в Україні налічувалося 673,1 тис. безробітних, що становить 3,3 % від економічно активного населення. Серед безробітних людей переважали ті, що були звільнені у зв’язку із реструктуризацією виробництва та скороченням штату (60,2 %) і не працевлаштовані після закінчення навчальних закладів (17,7 %). Більшість звільнених займали робочі місця та місця, які не потребують професійної підготовки (62 %). Близько 63% звільнених людей – жінки. Найбільше звільнено працівників у промисловості, причому із підприємств державної форми власності. Найменший рівень звільнення – в установах та закладах сфери послуг, яка вже переорієнтовується на ринкові засади господарювання. Найбільше поповнили лави безробітних люди із Донецької, Дніпропетровської, Львівської, Харківської, Київської областей.

На 1 жовтня 2008 р. налічувалося 538,2 тис. незайнятих громадян, які шукали роботу, з них близько двох третин (61,7%) становили жінки, майже половину – мешканці сільської місцевості, понад третину – молодь у віці до 35 років.

Рівень безробіття (за методологією МОП) в Україні (2007 р.) серед економічно активного населення віком 15-70 років становив 6,4 %.

Таблиця5

Основні показники зайнятості населення (за рік)

Роки

Економічно активне населення працездатного віку

У тому числі

Зайняте населення працездатного віку

Безробітне населення працездатного віку (за методологією МОП)

В середньому, тис. осіб

У % до населення відповідної вікової групи

В середньому, тис. осіб

У % до населення відповідної вікової групи

В середньому, тис. осіб

У % до економічно активного населення відповідної вікової групи

2000

21 150,7

73,7

18 520,7

64,5

2 630,0

12,4

2001

20 893,6

72,6

18 453,3

64,1

2 440,3

11.7

2002

20 669,5

71,7

18 540,9

64,4

2 128,6

10,3

2003

20 618,1

71,4

18 624,1

64,5

1 994,0

9,7

2004

20 582,5

71,1

18 694,3

64,6

1 888,2

9,2

2005

20 481,7

70,9

18 886,5

65,4

1 595,2

7,8

2006

20 545,9

71,2

19 032,2

65,9

1 513,7

7,4

2007

20 606,2

71,7

19 189,5

66,7

1 416,7

6,9

За даними Євростату, у березні 2008 р. частка безробітних в структурі працездатного населення Євросоюзу склала 6,7 %. Згідно з відомостями статистичної служби, найнижчий рівень безробіття спостерігається в Нідерландах (2,6 %) і Данії (3,1 %). Найгірша ситуація на ринку праці Євросоюзу склалася в Словаччині (9,8 %) та Іспанії (9,3 %).

У більшості регіонів України людей, що шукають роботу, набагато більше, ніж вільних робочих місць. Це стає причиною конкуренції між працівниками. Роботодавець тепер має велику можливість вибору і висуває більш високі вимоги до працівників: до їхніх знань, умінь, дисципліни та організованості. Дедалі більше з’являється робочих місць у малих підприємствах, де вже недостатньо бути простим виконавцем, а необхідно також вміти самостійно приймати рішення. Крім того, умови життя і вимоги до працівників так швидко змінюються, що один раз здобута освіта вже не може забезпечити конкурентоспроможність на ринку праці на все подальше життя. Тому сучасний працівник повинен здобувати нові знання і вміння, тобто займатися самоосвітою.

– Простежте динаміку рівня безробіття в Україні (табл. 5). Порівняйте рівень безробіття України з деякими країнами ЄС. Зробіть висновок. Запропонуйте заходи щодо зниження рівня безробіття.

Чим більше видів діяльності опанувала людина, тим упевненіше, “стійкіше” вона почуває себе на ринку праці.

Соціогеографічний практикум З

1. Проаналізуйте склад своєї родини з точки зору трудових ресурсів.

До яких категорій трудових ресурсів належать члени вашої родини? Якщо родина не дуже велика, згадайте про інших родичів.

2. Почитайте оголошення в газетах про запрошення на роботу. Які вимоги висуваються до працівника в умовах ринку?

Майте на увазі, що чим вищий статус фірми або організації, тим вищі вимоги ставляться до майбутнього працівника. Наприклад, в оголошенні на вакансію працівника спільного підприємства закладено такі вимоги: високий професіоналізм (він неможливий без вищої освіти), уміння користуватися комп’ютером, керувати автомобілем, обов’язкове знання іноземної мови, комунікабельність, уміння працювати в колективі. Всього понад 20 пунктів вимог. Наскільки ви відповідаєте цим вимогам? Які ваші якості сприятимуть, а які перешкоджатимуть вашому працевлаштуванню?

Чи могли б ви збільшити власні шанси на одержання престижної роботи?

3. Уявіть собі, що ви очолюєте приватне підприємство. Які вимоги до працівника ви поставите, якщо вам потрібний:

А) продавець на лоток продуктових товарів;

Б) старший спеціаліст із продажу торгово-складського устаткування;

В) медсестра в стоматологічний кабінет;

Г) прибиральниця в офіс;

Д) секретар-референт директора підприємства?

Контрольні запитання

1. Поясніть відмінність між поняттями “трудові ресурси” та “економічно активне населення”.

2. На які групи можна поділити регіони України за забезпеченістю працересурсним потенціалом? Чому саме так?

3. Назвіть причини безробіття в Україні.

4. Як підвищити особисту конкурентоспроможність на ринку праці?

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Населення України на 1 січня 2009 р. склало 46,1 млн чоловік (6 місце в Європі). Кількість жителів не залишається постійною. На чисельність населення впливають історичні події: війни, епідемії, революційні потрясіння тощо. У XX ст. чисельність населення України зростала невисокими темпами.

За останнє десятиріччя чисельність населення нашої країни невпинно скорочується. Так, природний приріст 2008 р. склав 5,3 %о. На величину і процес відтворення населення вирішальний вплив мають соціально-економічні умови (матеріальні умови, розвиток охорони здоров’я, екологічна ситуація тощо), а також державна політика підтримки народжуваності.

Сучасна демографічна ситуація в Україні дуже складна і характеризується кризовими явищами. Демографічна криза має декілька складових: від’ємний природний приріст, проблема “старіння нації* та ін.

На загальну чисельність населення впливають міграції. Показники зовнішньої міграції від’ємні, тобто емігрантів більше, ніж іммігрантів.

Густота населення по областях України різна (середня густота – 76 чол./км2). На цей показник впливають природні умови, історичні та сучасні економічні чинники, процеси заселення.

У статевій структурі населення переважають жінки – 54 %, чоловіки – 46 %. Середня тривалість життя – 68 років, вона залежить від рівня життя, тобто від реальних доходів, рівня споживання, тривалості робочого часу, розвитку охорони здоров’я та інших показників.

Україна – багатонаціональна держава, в ній живуть представники понад 100 націй і народів. Корінні нації – українці (77,8 %) та кримські татари (0,6 %); багато росіян (17,3 %), значна кількість білорусів, молдаван, євреїв та інших народів. За межами України проживає велика кількість українців. Етнічні українські землі входили до складу різних держав. Цим пояснюється формування двох діаспор – східної та західної. Східна діаспора – країни колишнього СРСР (Росія, Казахстан), західна – Канада, США, Південна Америка, Західна Європа.

У містах проживає більша частина жителів України (68 %), а в селах – лише 32 %.

Міста розрізняють за кількістю населення та за функціями. Міське й сільське населення розміщене територією нерівномірно. В Україні існує близько двох десятків агломерацій, найбільше їх у Донбасі та Придніпров’ї.

Україна має значний працересурсний потенціал – майже 60 % всього населення, причому на економічно активне населення припадає 22,5 млн чоловік. Трудові ресурси України мають достатньо високу кваліфікацію та рівень освіти. В умовах економічної нестабільності та переходу до ринкової економіки для України стало характерним таке негативне соціальне явище, як безробіття.

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ РОЗДІЛУ II

I рівень

1. Назвіть кількість населення та середню густоту населення України.

2. Що називають національним складом?

3. Що називають міграцією?

4. Що називають діаспорою? Які діаспори ви знаєте? б. Що називають містом, селом?

6. Які категорії населення належать до трудових ресурсів?

II рівень

1. Охарактеризуйте вплив історичних подій на кількість населення.

2. Назвіть соціально-економічні умови, що впливають на відтворення населення.

3. Охарактеризуйте типи міграцій. У чому їхні основні відмінності?

4. Які функції можуть виконувати міста?

Б. Охарактеризуйте національний склад населення України.

6. Які категорії людей входять до “економічно активного населення”, до “населення непрацездатного віку”?

III рівень

1. Як історичні події впливали на формування західної та східної діаспори? У чому полягає відмінність цього впливу?

2. Який зв’язок існує між економічною кризою й демографічною політикою?

3. Чому в Україні спостерігається процес “старіння нації”?

4. Наведіть приклади міграцій з економічних, політичних та інших причин.

5. У яких районах України зосереджені міські агломерації? Назвіть їх. Чим викликано утворення агломерацій?

6. Які зміни відбулися в національному складі України за останні 80 років? Чим вони були зумовлені?

ІV рівень

1. Дайте характеристику соціально-економічних чинників, що впливають на народжуваність.

2. Майже всі області України мають від’ємний природний приріст, ці показники змінюються від +0,4 %о у Закарпатській області до -12,8 %о у Чернігівській. Поясніть ці граничні показники.

3. Чим можна пояснити строкатий національний склад населення Одеської області?

4. Чому в Україні майже неможливо виділити “чисті” в етнічному відношенні території?

5. Як ви вважаєте, чому серед безробітних більше жінок, аніж чоловіків?

6. Чим відрізняються економічні і соціальні проблеми великих і маленьких міст?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Трудові ресурси, і зайнятість населення - Географія