ТРУДОВІ РЕСУРСИ Й ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

РОЗДІЛ ІІ. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

УРОК 9. ТРУДОВІ РЕСУРСИ Й ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Очікувані результати: учень розрізняє поняття “трудові ресурси”, “економічно активне населення”; характеризує забезпеченість трудовими ресурсами різних областей України, їх якісний склад; пояснює причини неповної зайнятості трудових ресурсів, зміни в структурі зайнятості; оцінює значення високого рівня професійної компетентності трудових ресурсів для подальшого господарського розвитку держави.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник

географії, атлас, статистичні дані про кількість трудових ресурсів, економічно активного населення, безробітних.

Опорні поняття: трудові ресурси, економічно активне населення, зайнятість населення, безробітні.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності

Людина – найбільше багатство кожної країни, вона є творцем матеріальних і духовних благ суспільства. Від кількості людей, які працюють, їх таланту, освіти, професіоналізму залежить процвітання держави. Характерними рисами більшості населення України є працьовитість, відповідальність, активність і дисциплінованість. Це свідчить про їх якісну

сторону.

II. Актуалізація опорних знань

– Які риси характерні для вікової структури населення України?

– Чим пояснюється старіння населення країни?

– Назвіть особливості трудової діяльності ваших батьків.

– Чи доводилося їм міняти місце роботи? З чим це було пов’язано?

III. Перевірка домашнього завдання

Географічний диктант

Клас ділиться по рядах на два варіанти, у кожному з яких різним адміністративно-територіальним одиницям України відповідають певні цифри. Наприклад: АР Крим – 1, 2; Волинська область – 3, 4; Донецька область – 5, 6; Київська область – 7, 8. Залежно від відповіді учні повинні написати певну цифру.

Питання

1) На її території розташовано найбільше міст.

2) Тут знаходиться найбільша кількість санаторно-курортних та рекреаційних центрів.

3) На її території серед сільських населених пунктів трапляються хутори.

4) Міське населення цієї адміністративно-територіальної одиниці приблизно дорівнює сільському.

5) Тут найвищий рівень урбанізації.

6) На її території розташований транспортний вузол Ковель.

7) На її території розташовані міста Біла Церква, Бровари, Фастів. Відповіді першого варіанта: 5, 1, 3, 3, 5, 3, 7.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Поняття про трудові ресурси, економічно активне й зайняте населення

Трудові ресурси – це частина населення, що має певні загальноосвітні та професійні знання, необхідні для роботи в суспільному господарстві.

Економічно активне населення – населення віком 15-70 років, яке пропонує свою робочу силу для виробництва товарів і послуг. До економічно активних належить особи, зайняті економічною діяльністю, що приносить дохід (вони складають зайняте населення), а також безробітні.

– Як ви вважаєте, чому у світовій практиці частіше використовується термін “економічно активне населення”, а не “трудові ресурси”?

2. Трудові ресурси України та їх географія

Якщо в 1985 р. у господарстві країни було зайнято 25,2 млн. чол., то у 2007 р. – 20,9 млн. чол.

У містах налічується 14,4 млн. зайнятих, а в селах – тільки 6,5 млн. Найвищий показник зайнятості зафіксовано в м. Києві, найнижча зайнятість – у Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Серед зайнятого населення кожен п’ятий працює в промисловості, кожен сьомий – у торгівлі.

3. Проблеми зайнятості населення

V. Закріплення матеріалу

– Назвіть суттєві ознаки понять “трудові ресурси”, “економічно активне населення”, “зайнятість населення”.

– Як і чому змінилася кількість трудових ресурсів України за останні 20-25 років? Назвіть якісні особливості трудових ресурсів України.

– Дайте оцінку значенню високого рівня професійної компетентності трудових ресурсів для подальшого господарського розвитку держави.

– Які існують відмінності в рівні безробіття між окремими регіонами, областями України? Чим вони пояснюються?

VI. Домашнє завдання

Для записів:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ТРУДОВІ РЕСУРСИ Й ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ - Плани-конспекти уроків по географії