Трудовий договір

Частина четверта ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 27. Трудове право

2. Трудовий договір.

Під час вступу на роботу кожний працівник укладає трудовий договір – угоду між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з дотриманням внутрішнього трудового розпорядку, а власник зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату й забезпечити умови праці, необхідні для виконання роботи. Сторонами

такого договору є власник підприємства або уповноважена ним особа (найчастіше – директор, завідуючий, начальник) і працівник, який поступає на роботу. У трудовій угоді обов’язково визначають місце роботи, посаду, за якою працюватиме громадянин, заробітну плату (це основні умови угоди), а також інші умови праці. Трудовий договір укладають, як правило, у письмовій формі. В окремих випадках КЗпП передбачає обов’язкову письмову форму трудового договору.

Ознайомтеся з витягом із Кодексу законів про працю України та висловіть свою думку, чому саме в цих випадках закон вимагає укладання трудового договору

в письмовій формі.

Із Кодексу законів про працю України

Стаття 24. Укладення трудового договору Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі.

Додержання письмової форми є обов’язковим:

1) при організованому наборі працівників;

2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умова­ми та умовами підвищеного ризику для здоров’я;

3) при укладенні контракту;

4) у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору в письмовій формі;

5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім;

6) при укладенні трудового договору з фізичною особою;

7) в інших випадках, передбачених законодавством України.

У будь-якому випадку трудовий договір після його укладання оформлюють наказом про прийняття на роботу. Якщо працівника допущено до роботи без наказу, трудовий договір уважається укладеним, а працівник прийнятим на роботу. Ця норма захищає права працівника. Коли власник чи адміністрація підприємства допустили працівника до роботи, а наказ через власну недбалість не видали, він не повинен постраждати від цього. Працівник має право на заро­бітну плату, допомогу в разі тимчасової непрацездатності тощо.

Закон передбачає можливість кількох видів трудових договорів за їх строками.

Трудовий договір

Найчастіше трудовий договір укладають на невизначений строк (він безстроковий). У цьому випадку сторони договору не обумов­люють час, протягом якого працівник працюватиме на підприємстві. Інколи за згодою працівника й власника може бути встановлено чітко визначений строк трудового договору – місяць, рік або пев­ний проміжок часу – наприклад, час служби в армії чи роботи на виборній посаді працівника, який раніше виконував ці обов’язки. Можливе також укладання трудового договору на час виконання певної роботи (наприклад, художнє оформлення певного об’єкта, виконання проектних робіт тощо).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Трудовий договір - Правознавство