Творення і правопис складноскорочених слів

СЛОВОТВІР, ОРФОГРАФІЯ

§ 25 Творення і правопис складноскорочених слів

195

Прочитайте текст. Складіть і запишіть речення з виділеними словами.

Складноскорочені слова використовують для зручного, економного позначення часто вживаних назв організацій, установ, марок автомобілів, приладів тощо. У шкільному житті ви теж уживаєте складноскорочені слова: ЗНЗ – загальноосвітній навчальний заклад, ГПД – група подовженого дня. МСП – медико-санітарна підготовка.

Складноскорочені слова можуть утворюватися з початкових букв

або основ слів.

1. Складноскорочені слова, утворені з початкових букв, пишуться великими буквами: ООН – Організація Об’єднаних Націй, ДТП – дорожньо-транспортна пригода, МЗС – Міністерство закордонних справ. НБУ – Національний банк України. Слово рагс – реєстрація актів громадянського стану – пишеться малими буквами.

Якщо складноскорочені слова відмінюються, то відмінкове закінчення дописується малими буквами: АН (від перших двох букв прізвища авіаконструктора О. К. Антонова) – АНом: ЗАЗ (Запорізький автомобільний завод) – на ЗАЗі.

2. У складноскорочених словах, утворених з основ слів,

усі частини пишуться з малої букви, якщо це загальні назви: облдержадміністрація (обласна державна адміністрація), держлісгосп (державне лісове господарство).

Власні складноскорочені назви пишуться з великої букви: Укрінформ, Донбас.

196

Утворіть складноскорочені слова з поданих словосполучень. Поясніть правопис.

Театр юного глядача, зовнішнє незалежне оцінювання, реєстрація актів громадянського стану, професійно-технічне училище, станція технічного обслуговування. Державна автомобільна інспекція, юний натураліст.

197

Прочитайте текст. Поясніть правопис виділених слів.

Квітень 1986 року…

Велике горе спіткало Україну – “мирний атом” вибухнув на Чорнобильській АЕС, розніс смертоносну радіоактивну хмару на півсвіту. А за хмарою слідом – туга, печаль, сльози, біль. Іван Драч у поемі “Чорнобильська мадонна” писав:

Всі криниці в целофанових капшуках,

Всі колодязі затушковані

Питали тоді одне-однісіньке:

Де знайти кілометри целофану

На рукотворне Київське море

Чи бодай на Десну зачаровану,

З якої Київ воду п’є?!

198

1. Запишіть подані словосполучення та відповідні складноскорочені слова, добираючи їх з довідки.

Зразок: Запорізький автомобільний завод – ЗАЗ.

Автоматизована система управління, Львівський автомобільний завод, перосональний комп’ютер, будівельно-монтажне управління, Кременчуцька гідроелектростанція, Донецький басейн, універсальний магазин.

Довідка: Донбас, універсам, ЛАЗ. КГЕС. БМУ, ПК. АСУ.

2. Складіть речення з трьома складноскороченими словами.

199

Запишіть складноскорочені слова, які пов’язані із зображеним на малюнках.

Творення і правопис складноскорочених слів

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

200

Виберіть правильний варіант відповіді (завдання 1-12).

1. Способом творення слів, при якому відкидаються значущі частини слова, є

А префіксальний

Б суфіксальний

В безафіксний

2. Префіксальним способом утворене слово

А розквітнути

Б квітник

В квітень

3. Способом складання основ утворене слово

А екс-чемпіон

Б прикордонний

В килимарство

4. Через дефіс із пів – пишеться слово

А пів/отари

Б пів/яблука

В пів/Європи

5. Усі складні слова пишуться через дефіс у рядку

А пройди/світ, прем’єр/міністр

Б народно/визвольний, науково технічний

В право/бережний, м’ясо/молочний

6. Через дефіс пишуться складні слова, у яких перша частина

А авто-

Б теле-

В міні-

7. Після пів – ставиться апостроф у слові

А пів/Яготина

Б пів/ящика

В пів/острів

8. НЕПРАВИЛЬНО написане складноскорочене слово

А оон

Б НЛО

В ПТУ

9. НЕ відбувається подвоєння в слові

А Туре(ч)ина

Б Доне(ч)ина

В Гали(ч)ина

10. Сполучний є вживається в складному слові

А чорн..зем

Б земл..трус

В житт..люб

11. Слово народознавство утворене

А за допомогою переходу однієї частини мови в іншу

Б префіксально-суфіксальним способом

В способом складання основ

12. Слово позашкільний утворене способом

А префіксально-суфіксальним

Б безафіксним

В префіксальним

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Творення і правопис складноскорочених слів - Українська мова