Творення слів із найуживанішими суфіксами

Тема: Творення слів із найуживанішими суфіксами

Мета: закріпити в учнів поняття про суфікс; вчити утворювати нові слова за допомогою найуживаніших суфіксів; збагачувати усне і писемне мовлення учнів; виховувати любов до мови.

Тип уроку: урок формування мовної компетенції.

Обладнання: підручник, зошит.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Ось дзвінок сигнал подав –

До роботи час настав.

Ось і ми часу не гаймо,

А урок свій починаймо.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с.89,

впр. 213)

– Прочитайте слова. Назвіть суфікси, які надають словам значення згрубілості.

2. Гра “Ласкаве ім’я”

Учитель кидає м’яча, а учень ловить його і називає своє ім’я у ласкавій формі, використовуючи суфікси.

3. Гра “У зоопарку”

– Чи були ви у зоопарку?

– Як називають дітей звірів, яких ви бачили у зоопарку?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроді ми будемо вчитися утворювати слова за допомогою найуживаніших суфіксів.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота над загадкою (с. 89, впр. 214)

– Прочитайте та відгадайте загадку.

Вивчіть загадку напам’ять. Запишіть її з пам’яті. За якими ознаками ви визначили відгадку?

– У підкреслених словах позначте суфікси.

2. Творче списування (с. 90, впр. 215)

– Прочитайте текст спочатку з одним словом у дужках, потім – з іншим.

– Спишіть перший абзац тексту, уставляючи потрібні слова з дужок. Позначте в них суфікси. Поміркуйте, як змінюють текст слова з іншими суфіксами.

– Доберіть антоніми до підкреслених слів. (Літо – зима, холодними – гарячими, біда – щастя, холод – спека.)

І не зоглядівся горобчик, як і літечко минуло. Настала осінь з вітрами холодними, з дощами дрібними. А дедалі й сніжок став перепадати.

Біда горобчику – голод, холод! Спати не може, так холодний вітер пронизує. Удень їсти нічого. От і почав наш горобчик до розуму приходити (За Лесею Українкою).

3. Фізкультхвилинка

4. Робота над прислів’ями (с. 90, впр. 216)

– Прочитайте прислів’я. Поясніть їх зміст.

– Спишіть підкреслені слова, позначте в них суфікси.

– Спишіть речення, яке відповідає поданій схемі.

– Визначте в ньому головні та другорядні члени речення.

5. Робота в парах

– Від поданих слів за допомогою суфіксів утворіть і запишіть слова з пестливим значенням. Суфікси виділіть.

Вузький, зелений, молодий, веселий, м’який, трава, дівчина, риба, квітка, сонце.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

– Що вивчали на уроці?

– Що для вас було новим?

– Які суфікси мають назви професій?

– Які суфікси можуть приголубити?

– Які суфікси у маленьких тварин?

– Розгадайте кросворд. Виділіть суфікси у словах-відгадках.

Творення слів із найуживанішими суфіксами

1. Дитинча сови. (Совеня)

2. Спеціаліст, який робить зачіски. (Перукар)

3. Пестлива форма слова фіалка. (Фіалочка)

4. Пестлива форма слова пісня. (Пісенька)

5. Спеціаліст, який доглядає за садом. (Садівник)

6. Як матуся ласкаво називає свого сина? (Синочок)

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 90, впр. 217. Спишіть другий абзац тексту вправи 215, уставляючи потрібні слова з дужок. Позначте суфікси в цих словах.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Творення слів із найуживанішими суфіксами - Плани-конспекти уроків по українській мові