Тюнен

Тюнен (Ергтут) Йоганн Генріх (1783-1850) – німецький економіст; досліджував економіку сільського господарства, теорію ренти. Обгрунтував один з варіантів теорії продуктивності, припустив існування ізольованої господарської області у вигляді кола із грунтом однакової родючості й з містом (єдиним джерелом попиту на сільськогосподарські продукти) у центрі. Досліджуючи цю модель, дійшов висновку, що оптимальним буде розміщення різних галузей сільського господарства у вигляді концентричних кіл з урахуванням зменшення інтенсивності. Розрахунки Т. іноді вважають прообразом економетрики. Єдиний твір Т. – “Ізольована держава в її відношенні до сільського господарства й національної економії”. Т. самостійно розвинув теорію диференціальної ренти на основі трудової вартості, при цьому він більш послідовно й широко застосував граничний підхід до дослідження економічних явищ.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Тюнен - Економічний словник