У чому полягає принцип економічної рівноваги, обгрунтований А. Маршаллом?

Історія економічних вчень

МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ

У чому полягає принцип економічної рівноваги, обгрунтований А. Маршаллом?

Принцип економічної рівноваги є одним із визначальних положень неокласичної школи. Рівновага в економіці – це відповідність між попитом та пропозицією, між ресурсами і потребами. Через ціновий механізм рівновага встановлюється шляхом або обмеження споживчого попиту, або збільшення обсягу виробництва (і пропозиції).

Обгрунтовуючи принцип рівноваги, Маршалл

ввів в економічну науку категорію “рівноважна ціна”, яка є точкою перетинання кривої попиту (граничної корисності) і кривої пропозиції (граничних витрат). Обидва ці фактори – складові ціни; корисність і витрати – однаково значущі. У підході Маршалла враховуються як об’єктивна (витрати виробництва), так і суб’єктивна (корисність благ) сторони.

У короткостроковому періоді рівноважна ціна утвориться у точці перетину кривої пропозиції і кривої попиту (рис. 8.4).

У чому полягає принцип економічної рівноваги, обгрунтований А. Маршаллом?

За словами Маршалла, “принцип витрат виробництва і принцип “кінцевої корисності”, без сумніву, є складовою

одного загального закону попиту та пропозиції; кожний з них можна порівняти з одним із лез ножиць”.

Маршалл також пише: “Ми могли б на однакових підставах сперечатися про те, чи регулюється вартість корисністю або витратами виробництва, як і про те, чи розрізає шматок папера верхнє чи нижнє лезо ножиців”.

“Коли попит та пропозиція перебувають у рівновазі, кількість товару, виробленого за одиницю часу, можна назвати рівноважною кількістю, а ціну, за якою він продається, рівноважною ціною. Така рівновага є стійкою, тобто ціна за деякого відхилення від неї прагнутиме до повернення в колишнє становище подібно тому, як маятник коливається в той чи інший бік від своєї нижньої точки”.

Рівноважна ціна не є раз і назавжди даною і незмінною. Вона змінюється, оскільки змінюються її складові: попит – під впливом такої, що спадає і зростає, граничної корисності товару; пропозиція – у результаті зростання або спадання граничних витрат. Зміни відбуваються під впливом багатьох факторів: доходів, часу, змін в економічній ситуації.

Рівновага, за Маршаллом, – це рівновага тільки ринку товарів. Вона досягається за наявності певних умов, насамперед вільної конкуренції.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


У чому полягає принцип економічної рівноваги, обгрунтований А. Маршаллом? - Економічні учення