У чому полягає сутність американського неолібералізму? Дайте пояснення сучасного монетаризму

Історія економічних вчень

НЕОЛІБЕРАЛІЗМ

У чому полягає сутність американського неолібералізму? Дайте пояснення сучасного монетаризму.

Неолібералізм у США існує у формі сучасного монетаризму – відносно самостійної течії економічної думки, в основі якої лежать уявлення про грошову масу як визначальний фактор господарської кон’юнктури, рівня цін, обсягу національного доходу, зайнятості та макроекономічної рівноваги в цілому.

В історії економічної думки відома школа раннього монетаризму, або раннього меркантилізму,

яка існувала протягом XV-XVI ст. Відродження ідей монетаризму в його неоліберальному варіанті відбулось у XX ст. Нові монетарні ідеї зародились у стінах Чиказького університету в США ще у 20-х роках XX ст. як альтернатива кейнсіанству. Однак самостійного, а тим більше лідируючого, значення в неолібералізмі американський монетаризм набув на межі 50-60-х років у вченні так званої чиказької монетарної школи.

Монетаристська теорія виникла у 50-60-х роках як альтернатива кейнсіанству. Її започаткував відомий американський економіст, лауреат Нобелівської премії Мільтон Фрідмен. Однією з головних праць М. Фрідмена є “Історія

грошової системи США” (1963 р.), яку він написав у співавторстві з Анною Шварц. У ній аналізуються проблеми грошей, грошового обігу, стратегії і тактики грошової політики.

Монетаристську теорію інколи називають грошовою теорією, бо в ній грошам відводиться роль головного елемента економічної системи, який повністю визначає напрям її розвитку. Згідно з цією теорією вирішальним фактором зміни цін, доходів населення і темпів розвитку виробництва є зміна кількості грошей. Монетаристи безпосередньо пов’язують рівень інфляції в країні, стабільність її фінансової системи з кількістю грошей, яку центральний банк випускає в обіг, та кредитною політикою держави. У вужчому розумінні монетаристами вважаються ті, хто стверджує, що є дуже тісний зв’язок між грошовою масою та рівнем цін, і тому боротьба з інфляцією має бути насамперед спрямована на контроль за грошовою масою.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


У чому полягає сутність американського неолібералізму? Дайте пояснення сучасного монетаризму - Економічні учення