У чому полягає сутність економічних поглядів А. Р. Ж. Тюрго?

Історія економічних вчень

КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

У чому полягає сутність економічних поглядів А. Р. Ж. Тюрго?

Особливе місце серед фізіократів посідав Анн Роберт Жак Тюрго (1727-1781), фізіократична система якого була найрозвиненішою і реально відбивала зародження нових економічних відносин, розвиток капіталізму. Теоретична доктрина Тюрго викладена в його головній праці “Роздуми про створення і розподіл багатства” (1766 р.). У ній Тюрго узагальнив фізіократичну систему, розглянув проблеми ціноутворення, вартості та

грошей, дав аналіз капіталу і доходів.

Доводячи постійність дії природних законів, Тюрго поширював їхній вплив і на суспільство, у тому числі на сфери економіки. Він сформулював один із перших варіантів раціоналістичної теорії суспільного прогресу. Визнаючи роль економічних відносин як одного з факторів прогресу суспільства, Тюрго пов’язував різні форми політичного устрою з етапами господарського розвитку. Економічне життя він вважав результатом дії універсальних законів природи і суспільства.

А. Тюрго деталізував трикласову суспільну структуру Ф. Кене, поділивши клас фермерів на два – підприємців,

які авансують виробництво, вкладаючи “щорічні” й “початкові аванси” (оборотний і основний капітал), і найманих сільськогосподарських працівників, котрі живуть на заробітну плату. “Безплідний” клас він також поділив на два – капіталістів – підприємців, які отримують прибутки, і найманих робітників, які одержують заробітну плату.

Найманого робітника Тюрго характеризує як такого, що позбавлений засобів виробництва, які протистоять йому як чужа власність іншого класу. Відносини між робітниками і підприємцями, на думку Тюрго, регулюються законом мінімуму засобів існування, до якого тяжіє заробітна плата. Він вважав, що механізм, який зводить заробітну плату до мінімуму засобів існування найманих робітників, полягає у відставанні попиту на працю від її пропозиції і конкуренції між робітниками.

На відміну від Ф. Кене, А. Тюрго, з одного боку, визнавав прибуток як особливу форму доходу, хоча й трактував його як частину ренти, а з іншого боку, вважав прибуток також винагородою підприємцям за їхні виробничі турботи, працю, здібності та ризик. Він допускав поряд із промисловим прибутком існування торговельного прибутку.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


У чому полягає сутність економічних поглядів А. Р. Ж. Тюрго? - Економічні учення