У чому полягає сутність еволюції неокласичного напряму економічної думки?

Історія економічних вчень

НЕОЛІБЕРАЛІЗМ

У чому полягає сутність еволюції неокласичного напряму економічної думки?

Протягом XX ст. відбулась помітна еволюція неокласичного напряму економічної думки. Проте основні його постулати, розроблені ще в лоні маржиналізму А. Маршаллом, Дж. Б. Кларком і В. Парето, залишились непорушними. Вони полягають у забезпеченні свободи підприємництва на конкурентній основі як умови забезпечення економічної рівноваги. Модифікація цих уявлень полягає в тому, що визнається роль державного регулювання

в забезпеченні економічної свободи. Водночас варто зазначити, що після досліджень Дж. М. Кейнса неокласики також почали здійснювати не тільки мікроекономічний, а й макроекономічний аналіз. Еволюція неокласичних уявлень відбувалася у такий спосіб. За умов певного занепаду неокласичної теорії в 30- 50-х роках ліберальні економічні ідеї сповідувала невелика група дослідників на чолі з відомими австрійськими теоретиками Людвігом фон Мізесом (1881 -1976) та його учнем Фрідріхом Августом фон Хайєком (1899-1992) – Нобелівським лауреатом 1974 р., – які ще у 20-х роках заснували так звану нову австрійську економічну школу. Її представники
відкидали теорію загальної економічної рівноваги й економетрику. Л. Мізеса і Ф. Хайєка, головним чином, цікавили проблеми конкуренції і ціноутворення за ринкових умов, що постійно змінюються. Л. Мізес, а за ним і Ф. Хайєк, у своїх дослідженнях до кінця життя обстоювали принципи економічної свободи, виступаючи проти масштабного втручання держави в ринкову економіку. Основну гарантію свободи вони вбачали у системі приватної власності. Поки контроль над власністю розподіляється між безліччю незалежних одна від одної осіб ніхто не матиме абсолютної влади.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


У чому полягає сутність еволюції неокласичного напряму економічної думки? - Економічні учення